-Norskkurs for alle innvandrere er neppe en vinnersak

På slutten av 70-tallet fulgte Kiriaki P. Samuelsen den store kjærligheten og flyttet fra Hellas til Norge. Her har hun bodd i nær to tredjedeler av sitt liv og her vil hun nok bli.

Kiriaki P. Samuelsen

Kiriaki P. Samuelsen

Kiriaki (59) jobber til daglig mye med språk, som tolk, oversetter og lærer, men er i tillegg leder av den gresk-ortodokse menigheten på fritiden. Menigheten er blitt en stadig viktigere arena for grekerne som har strømmet til landet etter krisen i 2010.

De stadig økende forskjellene i Hellas har gitt mer uforsonlige linjer i gresk politikk og man er langt fra en konsensus-tradisjon lik den man finner i Norge. -Her er det jo mer konsensus og enighet og mindre konfrontasjon. Kanskje fordi de store sakene er løst?, spør Kiriaki. –Her snakker vi jo om hvor mange barnehageopptak og hvor mange sykehjemsplasser vi kan ha, ikke om man i det hele tatt skal ha en velferdsstat. Norske utfordringer er forsvinnende små i det store bildet.

Kiriaki er blitt norsk statsborger og stemmer selvfølgelig ved alle valg i Norge. Hun stemte også ved valg i Hellas, men var ikke selv aktiv i politikken. Hennes samfunnsengasjement kom til uttrykk gjennom politiske diskusjoner under studietiden og hun var også aktiv i lærernes fagforening etter diktaturets fall. –Demokratiet må vernes om. Gjennom å bruke stemmeretten viser man både at man vil ha og at man vil bruke demokratiet, sier Kiriaki.

Muligheten for å kunne påvirke gjennom valg og engasjere seg i saker er viktig for Kiriaki, som gjerne tenker på skole og miljø som viktig tema før et valg. Lokalvalg er spesielt gøy da det oppleves som nært og sakene er engasjerende.

Etter mange år i Norge er hun godt integrert og så godt som norsk, men tidligere var nok språk den største barrieren for å delta i det norske samfunnet. Derfor er innvandring og ikke minst integreringstiltak også viktig for henne. -Norskkurs for alle innvandrere, også fra EU/EØS-land ville vært fint, med det er neppe en vinnersak i disse dager, beklager Kiriaki. –Men norsk økonomi er jo så solid at også slik små hverdagslige tiltak bør kunne finansieres. Det vil vi jo alle tjene på!

You may also like...