Norske studenter i Polen får godkjent utdanningen i Norge

– Jeg er glad for at saken nå er løst gjennom god dialog med polske myndigheter. Norske lege- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I vår spredte det seg uro blant norske studenter om at den polske lege- og tannlegeutdanningen ikke ville kvalifisere til å få autorisasjon i Norge.

Uroen skyldtes at polske myndigheter vil gjeninnføre kravet om at studentene må ha praksis i Polen etter eksamen, for å få fullført utdanningen. Polske myndigheter har vært tydelige på at endringen er rettet mot dem som skal utøve legeyrket i Polen. Majoriteten av de norske studentene i Polen velger å reise hjem til Norge etter å ha fullført studiene.

– Når studentene er usikre på om utdanningen de har brukt lang tid på blir godkjent, forstår jeg godt at mange blir urolige eller velger andre læresteder, sier Høie. Saken er nå avklart gjennom god dialog med polske myndigheter.

Les mer her.

You may also like...