Norske stemmerettsregler

Norges flaggI 1983 innførte Norge en av de mest liberale valgordningene verden når det gjelder lokalvalg. Alle som vil stemme må fylle 18 år innen utgangen av valgåret og være registrert bosatt i Norge.

Er man fra andre nordiske land må man være registrert innen 30. juni det året lokalvalg arrangeres og øvrige utenlandske statsborgere må være registrert som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

You may also like...