Norsk samarbeid for å bedre Europa

Ti norske partnere søker om til sammen 1,3 millioner euro i finansiering av ulike Interreg Europe-prosjekter.

Hele 2158 prosjektpartnere, fordelt på 261 søknader, meldte sin interesse i forbindelse med den første utlysningen av økonomisk støtte i Interreg Europe-programmet. 64 prosjekter ble til slutt godkjent, hvorav fire har norsk deltagelse.

Den artikkelen er hentet fra Interreg.no sine nettsider.

Den andre utlysningen av økonomisk støtte gjennom Interreg Europe lukket 13. mai. Søknadsbunken avslører at det fortsatt er stor interesse for å bidra til det alleuropeiske prosjektsamarbeidet: I alt 1615 partnere står bak de 211 søknadene som kom inn innen fristen. Til sammen søkes det om 290,6 millioner euro i prosjektfinansiering via EUs fond for regional utvikling (ERDF).

På norsk side søker ti partnere  om 1 278 637 euro i prosjektstøtte via norske Interreg-midler.

Søknadene fordeler seg noen lunde jevnt på Europe-programmets fire innsatsområder. Aller størst er interessen for å bidra i prosjekter som retter seg inn politikkutforming innenfor innsatsområdet miljø og ressurser (73 søknader). Videre følger bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter (52), forskning og utvikling (46) og grønn økonomi(40).

Interreg Europe-samarbeidet inkluderer alle 28 medlemsland i EU, samt Sveits og Norge. Søknadene i den andre utlysningen inkluderer institusjoner og organisasjoner fra samtlige land som deltar i samarbeidet.

Interreg Europe har åpnet for at også private non-profit-organisasjoner kan søke om økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter. I den andre søknadsrunden tilhører 14 % av søkerne denne kategorien.

Nå starter arbeidet med å evaluere søknaden. En endelig avgjørelse er ventet innen utgangen av året.

 

Les mer hos Interreg.no

You may also like...