Norge og EU enig om fiskeriavtale

Torsdag 4. desember undertegnet Norge og EU fiskeriavtalen for 2015. Avtalen innebærer enighet om kvotenivå for fellesbestander og utveksling av gjensidige fiskemuligheter i hverandres farvann for det kommende året.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har blitt enige med EU om en fiskeriavtale for 2015. EU er en viktig partner for oss på fiskeriområdet, og vi har forhandlet med en god tone. Dette betyr at vi skal samarbeide tett for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Avtalen gir gjensidige fiskemuligheter for en rekke bestander. Blant annet er det etablert forvaltningsplaner for fiskebestandene sei, sild, hyse og torsk i Nordsjøen. Planene skal sikre bærekraftig og ansvarlig fiske.

Et annet viktig punkt i avtalen er utveksling av fiskemuligheter i hverandres farvann gjennom kvotebytte. Løsningen for 2015 vil være den samme som det har vært i 2014, med unntak av at Norge får 2605 tonn mer kolmule.

Partene er også enig om at kontroll av fiskeriene skal videreføres i 2015.

Her kan du lese pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

You may also like...