-Norge har en inkluderende politisk kultur

Her er det bare å dukke opp og være aktiv, så er man med. Avstanden mellom folk og politikk er forsvinnende liten, forteller Aga Sadlowska, kandidat for Oslo Høyre.

Aga (35) kommer fra Polen, men har bodd i Norge de siste 10 årene. Hun har utdannelse innen arkeologi og kom til Norge som utvekslingsstudent i 2005. -Jeg studerte norsk ved Universitetet i Gdansk og var interessert i vikingtiden, derfor var et år ved Middelaldersentret ved universitetet i Oslo et naturlig valg, ifølge Aga.

Aga er ikke en typisk polsk innvandrer. – Det som brakte meg til Norge var ren interesse i norsk historie, men jeg oppdaget at jeg trivdes godt i Norge. Rammene for hva som er sosialt akseptabelt i Polen, spesielt for kvinner, er for trange for meg, forklarer Aga.

Aga Sadlowska - Foto av Hans Kristian Thorbjørnsen

Aga Sadlowska –
Foto av Hans Kristian Thorbjørnsen

Norge skiller seg veldig fra Polen, i Norge er debatten mye mer saklig og ikke like fylt av konflikt. -Jeg savner kanskje av og til en litt friskere debatt, man må være så fryktelig korrekt i Norge, men det er jo viktig at man holder et saklig nivå, sier Aga.

I Polen er det mye politikerforakt. -Og jeg synes ikke det er så merkelig, polakker takler ikke uenighet. Media bidrar heller ikke positivt. Jeg synes det er vanskelig å finne relevante nyheter, man søker heller sensasjon og konflikt, sier Aga oppgitt.

Det er derfor store forskjeller mellom Norge og Polen. De politiske forskjellene har også vært viktige. Med det sunne politiske klimaet i Norge er det lett å leve ut sitt engasjement i partipolitikken.

Aga har ikke vært politisk aktiv i Polen. -Bortsett fra den gangen jeg løp rundt på skolen med et Solidaritet-skilt som niåring, det var i forkant av det første frie, det vil si semi-frie, polske valget i 1989, sier Aga. I Polen er det heller ikke like vanlig med engasjement på grasrotnivå som i Norge. Slik at Aga tror ikke det hadde vært like naturlig å vært aktiv i Polen.

Den politiske kulturen er veldig inkluderende i Norge og det oppmuntres til deltakelse. – Jeg stiller selv for Oslo bystyre for Høyre, sier Aga. Partilaget har vært veldig inkluderende, bare man stiller opp og er aktiv. – Dette bringer politikken nærmere folket, når man kan bare dukke opp.

Derfor er det viktig at man stemmer. -For meg som har minner fra et system uten frie valg er det å stemme et poeng i seg selv. Jeg stemmer fordi jeg kan og fordi det er nødvendig for at demokratiet skal fungere, sier Aga. -Jeg håper alle vil stemme på valget 14. september. Og stemmer man Høyre må man gjerne kumulere meg. Eller gi meg en slenger om man stemmer et annet parti.

– Det er også et personlig ansvar og et valg å benytte seg av sine borgerrettigheter. Men jeg synes det offentlige må sørge for å gjøre informasjon om stemmerett best mulig tilgjengelig. I Norge er det mange som ikke er norske statsborgere som har større rettigheter i forbindelse med valg enn i mange andre land. Problemet er at de ikke vet at de kan stemme. Her har myndighetene en jobb å gjøre.

Les mer om valget i Norge (POLSKI)

_

Aga Sadlowska deltok på #europacafe om innvandrere og stemmerett tirsdag 25. august.
Se opptak fra møtet her.

You may also like...