Norge får kritikk av ESA

I dag (tirsdag 14. april) offentliggjorde EFTAs overvåkningsorgan (ESA) resultattavlen som viser EFTA-landenes evne til å innføre nytt EU-regelverk. Her kommer det frem at Island, Liechtenstein og Norge ligger bak snittet i EU.

Resulttattavlen viser et gjennomføringsunderskudd for Norge på 2,0 prosent, med 23 direktiver som ikke var innført i tide. Til sammenligning er snittet i de 28 EU-landene er på 0,5 prosent.

Likevel får Norge også litt skryt av ESA-president Oda Helen Sletnes.

– For Norges del registrerer vi at det er gjort en betydelig innsats for å komme ajour. Dette reflekteres riktignok ikke i denne resultattavlen hvor 23 direktiver ikke var gjennomført innen fristen. Fra november 2014 har Norge imidlertid redusert etterslepet betydelig og har ikke hatt mer enn mellom ett og åtte direktiver utestående. Vi oppfordrer norske myndigheter til å opprettholde innsatsen slik at at nytt regelverk blir innført i rett tid, uttaler Sletnes.

Neste oversikt offentliggjøres i oktober.

Les mer på ESAs nettsider.

You may also like...