Norge etter brexit

Hva er de mest kritiske områdene for Norge den dagen Storbritannia forlater EU? Hva er utfordringene – og hva er mulighetene?

Onsdag 16. august klokken 16:00 har Civita, Europabevegelsen og Geelmuyden Kiese gleden av å invitere til debattmøtet «Norge etter brexit» på Symposium i Arendal. Her vil vi sette søkelyset på hvilke områder som er særlig viktig for Norge den dagen Storbritannia ikke lengre er medlem av EU. Hvordan jobber politikerne for å ivareta norske interesser i denne situasjonen? Og hvilke forventninger har næringslivet til politikerne?

Europabevegelsens leder Jan Erik Grindheim vil starte møtet med å presentere en rykende fersk spørreundersøkelse om nordmenns holdninger til EU, EØS og brexit. Deretter blir det innledningen ved EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen.

Fra næringslivets side kommer Ola Hedstein (Landbrukssamvirket), Geir-Ove Ystmark (Sjømat Norge) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri). De tre skal snakke om hva brexit kan bety for deres næringer, og hva de forventer fra norske politikere i forhandlinger med Storbritannia og EU.

Møtet avsluttes med en politikerdebatt. Gunnar Gundersen (H), Irene Johansen (Ap), Kathrine Kleveland (SP) og Harald Tom Nesvik (Frp) skal svare hva de mest kritiske områdene er for Norge den dagen Storbritannia forlater EU, hva utfordringene er og hva mulighetene er.

Møtet ledes av EU-ekspert Paal Frisvold.

Her kan du lese om Europabevegelsens tilstedeværelse under årets Arendalsuka.