Norge bør bli fullverdig medlem av EU

MANDAG 28. november var det 22 år siden et knapt flertall av velgerne i Norge stemte mot at Norge skulle bli medlem av EU.

Innlegg ved Johnny Olsrud, leder i EB Vestfold, på trykk i Tønsberg Blad 8. des., 2016

Norge og EUI 2016 har vi vært vitne til at nasjonalisme og isolasjonisme har fått økt oppslutning. Vi har sett en hardere debatt i Norge, Europa og verden for øvrig. I Storbritannia vant EU-motstanderne folkeavstemningen om EU-medlemskap, i USA blir Donald Trump neste president, mens Marine Le Pen og andre populister fosser fram på meningsmålingene i hele Europa.

Nasjonalisme er ikke løsningen på de utfordringene Norge og Europa står ovenfor i dag. Historien har vist oss at samarbeid sikrer freden. At vi lever i en globalisert verden, kommer ikke til å endre seg. Vi vil fortsatt ha miljøproblemer, utfordringer med migrasjon og være nødt til å handle med hverandre. Dette krever samarbeid. I Europa heter dette samarbeidet EU.

Utviklingen i Polen og Ungarn, der de folkevalgte regjeringene bruker sin makt til å trekke landene i udemokratisk retning, er bekymringsfull. Videre sliter flere av medlemslandene fremdeles med økonomien og arbeidsledigheten er mange steder høy, særlig blant unge. Det har ført til mye skuffelse og sinne, rettet mot både nasjonale politikere og EU. Likevel har EU i snart over 60 år vist seg å være det mest vellykkede samarbeidet mellom land verden har sett. Fra etableringen har EU bidratt til å sikre fred, spre demokrati og skape økonomisk vekst i Europa.

Dette har vært mulig fordi medlemslandene har forpliktet seg til å samarbeide for å skape en best mulig felles fremtid. Land som for kun 25 år siden var en del av det undertrykkende Sovjetunionen, er nå velfungerende og åpne demokratier. Varer kan i dag selges fritt i et marked som omfatter 31 land og over 500 millioner mennesker. Dette hadde ikke vært mulig uten EU.

Vi ønsker oss ikke tilbake til en tid der nasjonalismen og proteksjonismen rår. Det vi ønsker et solid samarbeid, bygget på gjensidig tillit, kunnskap og respekt. Når dette samarbeidet skal videreutvikles mener Europabevegelsen at Norge burde sitte rundt bordet som fullverdig EU-medlem. Det er først da, sammen med de andre EU-medlemslandene, vi kan være med på å finne de beste løsningene for morgendagens Europa.

 

Johnny Olsrud
EB Vestfold

You may also like...