Nordområde-samarbeidet med EU

Nordområdene er viktige for Norge, men også EU viser stor interesse. Spesialrådgiver Krutnes forklarer hvordan Norge og EU samarbeider om de sårbare polarområdene.

Anniken R. Krutnes er nyutnevnt spesialrådgiver for Artkis og Antarktis i Utenriksdepartementet. EU-delegasjonen stilte henne noen spørsmål om samarbeidet med EU.

– Du er i Brussel for andre gang på én uke for å snakke om nordområdene. Hva har du fått ut av dine besøk?

Jeg er ny i jobben og da er det viktig å møte mennesker og knytte kontakter. Sammen med kolleger som dekker Arktis fra EU-delegasjonen har jeg den siste uken hatt ulike møter med Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs utenrikstjeneste EEAS. Vi har fått innspill, lagt frem norske synspunkter og blitt bedre kjent.

I tillegg deltok jeg på Arctic Futures Symposium, en stor årlig konferanse som i år handlet om «sustainable communities», eller arbeidet med å bygge bærekraftige lokalsamfunn.

– Hvorfor er det viktig å samarbeide med EU om polarområdene?

EU er en viktig aktør på den globale arenaen og har medlemsland i Arktis. Samarbeidet er tett og godt, og vi møtes jevnlig, blant annet i forbindelse med Arktisk Råd og Den nordlige dimensjon, som er et samarbeid mellom Norge, Island, Russland og EU.

Fra norsk side er vi spesielt opptatt av tre samarbeidsområder: forskning, næringsutvikling og klima/miljø.

EU er en viktig partner innen forskning, bruker mye ressurser og har mye kompetanse. Europeiske forskere er til stede på Svalbard og deltar i arbeidet der. Innen næringsutvikling ønsker Norge å utvikle infrastruktur og stimulere økonomisk aktivitet, men samtidig balansere det med vern av miljøet og bærekraftig ressursforvaltning.

Klimaendringene er en stor utfordring, spesielt i Arktis. Økte utslipp av klimagasser gir økt temperatur, som får pol-isen til å smelte. Klimaendringene skjer raskere i Arktis enn andre steder, men er ikke skapt der, og kan kun løses gjennom globale tiltak.

Norge samarbeider også med EU om Antarktis, og var for eksempel sammen om etableringen av verdens største marine verneområde i Rosshavet i Antarktis som ble vedtatt på et møte i oktober i år.

– Hvilke polarsaker står på agendaen i EU i disse dager?

EUs utenrikstjeneste og Europakommisjonen presenterte i vår en felles melding, «joint communication», om Arktis. I tillegg utarbeider Europaparlamentet nå en egen Arktis-rapport. Rapporten behandles nå i komitéene og forventes å bli stemt over i plenum i mars 2017. Så EU er med andre ord i ferd med å videreutvikle sin Arktispolitikk. Det er av stor interesse for oss og et arbeid vi følger nøye.

Her spiller EU-delegasjonen i Brussel en viktig rolle med den daglige oppfølgingen. Arktisspørsmål spenner over en rekke fagområder og så mye som halvparten av delegasjonens fagråder kan sies å jobbe med Arktis i større eller mindre grad.


LES MER: Pressemeldingen etter Arktis-møte i Europaparlamentet

LES MER: Informasjon om Norges arbeid i Nordområdene

 

Denne artikkelen er i sin helhet hentet fra regjeringen.no

You may also like...