Nordmenn sier ja til EØS

Respons Analyse har utført en spørreundersøkelse for Europabevegelsen om nordmenns holdninger til internasjonale spørsmål. Undersøkelsen viser at nordmenn i betydelig grad støtter opp om internasjonalt samarbeid og EØS-avtalen. Nordmenn anser seg selv som europeere, selv om Norge ikke er medlem av EU.

Over 90 prosent av velgerne mener det er svært eller ganske viktig med internasjonalt samarbeid og 60 prosent foretrekker EØS-avtalen sammenlignet med andre alternativer. Sammen med 13 prosent som ønsker seg EU-medlemskap er det altså 73 prosent av befolkningen viser en positiv holdning til samhandling og samhandel med EU-land. Færre enn hver femte nordmann mener at EØS-avtalen har hatt en negativ betydning for Norge, og kun én av ti føler ingen tilknytning til Europa. Derfor er det heller ikke overraskende at stadig flere nordmenn mener det er negativt at Storbritannia vil melde seg ut av EU.

Partiene og EØS

Støtten til EØS er positiv på tvers av kjønn, alder og geografi. Blant partiene er det kun velgere fra Rødt som skiller seg ut med flertall som er negative til EØS. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti krever en oppsigelse eller endring av EØS-avtalen for å gå med i en eventuell regjering med Arbeiderpartiet etter valget i september. Undersøkelsen viser at 62 prosent av SVs velgere og 65 prosent av Aps velgere er for fortsatt EØS-avtale. I SP vil 49 prosent behold EØS-avtalen og 44 prosent vil si den opp.

Både velgerne i Venstre og i Miljøpartiet De Grønne, peker seg ut som EØS- og EU-vennlige. For Venstre er tallene 57 prosent for EØS og 29 prosent for EU-medlemskap, mens for MGD er tallene henholdsvis 75 og 19 prosent.  Det er nesten like mange som for Høyre, hvor 79 prosent av velgerne mener landet er tjent med EØS-avtalen mens 22 prosent mener Norge hører med i EU.

 

Les hovedtallene fra undersøkelsen: Internasjonalt samarbeid, Norge og EU

Les mer om undersøkelsen: Bakgrunnstall og tabeller 2017

 

You may also like...