Nordmenn ser viktigheten av EU

En ny spørreundersøkelse avdekker mange interessante funn om nordmenns holdninger til Europa, EU og Norge.

– Det er overraskende hvor mange som anerkjenner at EU har vært positiv for utviklingen i Europa når det gjelder fred og økonomisk utvikling, men som samtidig mener at et EU-medlemskap hadde vært negativt for Norge. Hvorfor fungerer EU for resten av Europa men ikke for Norge? spør leder i Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse for Europabevegelsen 12-14 oktober 2015, og ledet til flere positive og overraskende funn. Hele 62 prosent av de spurte mener at EU er helt eller delvis avgjørende for å løse dagens flyktningsituasjon.   

– Det er positivt at så mange nordmenn ser at grenseoverskridende utfordringer krever et overnasjonalt samarbeid for å finne felles og solidariske løsninger, sier Grindheim.

Likevel bekrefter undersøkelsen at skepsisen til EU blant nordmenn sitter dypt.

– Det er beklageligvis fortsatt mange seiglivede myter om hva et norsk medlemskap vil bety. Et flertall tror for eksempel at Norge ville mistet kontroll over naturressursene. Det stemmer ikke. Det har jo ikke skjedd for noen av de andre landene i EU, hvorfor skulle dette skje med Norge, sier Grindheim.

Resultatet av undersøkelsen finner du her.