Nesten 10 millioner tilbake i jobb

Den 5.januar publiserte Europakommisjonen en rapport som viser at nesten 10 millioner europeere har fått hjelp til å finne arbeid i perioden 2007-2013 med støtte fra Det europeiske sosialfond.

«På grunn av europeisk støtte har millioner av mennesker funnet arbeid, forbedret sine ferdigheter eller funnet veien ut av fattigdom og sosial ekskludering. Dette er solidaritet på sitt beste,» sa EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk, kompetanse og arbeidsmarkedsmobilitet Marianne Thyssen.

Les mer

You may also like...