Som generalsekretær i Europabevegelsen i 2003–2009 kunne hennes engasjement for EU-samarbeidet og norsk medlemskap blomstre. Hennes dype innsikt i europasaken gjorde at hun ble lyttet til. I en tverrpolitisk organisasjon som rekrutterer både fra høyre til venstre, klarte hun også å oppnå tillit i alle deler av bevegelsen. Selv etter at hun hadde forlatt Europabevegelsen, fortsatte Grete å minne oss alle om at EUs fellesskap også burde være vårt fellesskap.

Et budskap hun minnet om senest ved programbehandlingen i eget parti foran stortingsvalget i år. Hennes klare budskap var at sosialdemokrater må støtte opp EU- samarbeidet. På europeiske konferanser er ofte likestilling, solidaritet og rettferdig fordeling temaer som forbindes med Norge. Det som fremmes som typisk norsk var kanskje særlig typisk Grete. Når andre europeere ser til Norge for inspirasjon for sitt eget likestillingsarbeid, er det hennes ideer de gjør til sine.

Grete var positiv til det siste, et politisk menneske til det siste og en europeer til det siste. Hun vil alltid være en inspirasjon for alle oss som vil arbeide videre for at Norge skal bli en del av det europeiske fellesskapet. Vi vil savne Grete. Våre tanker går i dag til hennes nærmeste.

Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen

Kirsti Methi, generalsekretær