Nei til svart arbeid

EU-LANDENE ETABLERTE i mai i år en europeisk plattform for å styrke samarbeidet for å forebygge, avskrekke og bekjempe svart arbeid og arbeid som i utgangspunktet er lovlig, men som ikke innrapporteres til myndighetene.

Innlegg ved Johnny Olsrud, EB Vestfold, på trykk i Gjengangeren 3. januar

TILTAKET SKAL bidra til økt samarbeid mellom relevante organer i medlemslandene, forbedre kapasiteten og øke publikums oppmerksomhet om svart/uformelt arbeid.

PLATTFORMEN BESTÅR av en representant fra hvert EU-land, en representant fra Europakommisjonen samt fire representanter fra hovedorganisasjonene på EU-nivå. I tillegg inviteres blant annet EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein, EFTA-landet Sveits, representanter fra arbeidslivets parter på bransjenivå, ILO og Eurofund som observatører.

STYRKET INTERNASJONALT samarbeid er ett av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

ARBEIDSTILSYNET VIL delta som norsk representant i plattformen, og tilsynet er i gang med å etablere konkret samarbeid med arbeidstilsynene i blant annet Bulgaria, Litauen og Polen.

You may also like...