Nei til likestilling?

Leder i Kvinneutvalget i Nei til EU, Margrete Eide Hillestad, viser med all tydelighet at hun har misforstått hva EU handler om i Klassekampen 11. mai.

Dette svaret var først på trykk i Klassekampen mandag 14. mai.

Hun kan ikke forstå hvorfor ESA skal blande seg i norske foreldrepenger.

EU-samarbeidet er blant annet basert på prinsippet om ikke-diskriminering. Prinsippet omfatter både individuelle rettigheter og økonomiske eller markedsmessige forhold. Gjennom EØS-avtalen må også Norge sørge for at våre nasjonale regler ikke bryter med slike prinsipper.

Norske fedre burde juble over at noen forsvarer deres rettigheter. Nei til EU burde sette seg inn i EUs anti-diskrimineringsregelverk og erkjenne at alt vi gjør i Norge ikke nødvendigvis kvalifiserer til likestilling i betydningen likebehandling.

Det er lett å la seg lede til å tro at alt vi driver med i Norge på dette feltet er så mye bedre enn alle andre. Det er det altså ikke. Det vi driver med er diskriminering av fedre. Men det er kanskje ikke så viktig?

Kirsti Methi

Generalsekretær i Europabevegelsen. Twitter: @kirstimethi

You may also like...