Nei til EU melder seg ut av EØS-debatten

EØS-avtalen er langt fra perfekt, og kan med rette kritiseres og debatteres i større grad enn hva som er tilfellet i dag. Men for at denne debatten skal være nyttig, må den være tuftet på fakta og kunnskap. Nei til EU velger å gå i motsatt retning.

Kommentar ved Johnny Olrsud, EB Vestfold, på trykk i Sandefjords Blad 27. mars 2017

FOR Å sette det på spissen: Nær sagt alt Nei til EU misliker med utviklingen i Norge gjennom de siste 20 årene, tilskrives EU og EØS. Ofte er fremstillingene de kommer med delvis eller helt misvisende. Samtidig unnlater de å nevne hva Norge og nordmenn har tjent på EØS-avtalen, og hva vi står i fare for å miste dersom den sies opp.

I EN uttalelse fra landsmøtet deres i november heter det at Norge gjennom EØS-avtalen blir bundet opp til EUs politikk, som «tilsier at markedsliberalismen for enhver pris skal rå», og at dette «strir fundamentalt mot interessene til vanlig folk, miljø og en bærekraftig utvikling». Dette er bombastiske og upresise påstander, som ikke dokumenteres noe sted. Grunnen til det er muligens at det ikke lar seg dokumentere, annet enn ved svært kreativ tolkning av fakta og bevisst feillesing. Videre kan vi lese at EØS-avtalen må vrakes dersom vi skal «bevare den norske samfunnsmodellen og utvikle den». For å bevare den norske samfunnsmodellen er det tvert imot viktig at Norge fortsetter å være et åpent land, med en åpen økonomi. Nesten halvparten av det som produseres av varer og tjenester her i landet går til eksport, og nesten 80 % av eksporten går til EU. Av norsk import kommer 70 % fra EU. Gjennom EØS-avtalen skapes dermed arbeidsplasser og penger sjeneres til fellesskapet. Hvordan ressurser fordeles, verdiskapning beskyttes og sysselsetting opprettholdes er derimot ikke regulert gjennom EØS-avtalen.

SKAL KRITIKK være troverdig må den rettes i riktig retning. Det gjør ikke Nei til EU. Er de misfornøyd med utviklingen her til lands, må også norske regjeringer gjennom de siste drøyt 20 årene kritiseres, ikke bare EØS. Nei til EUs ukorrekte og mangelfulle beskrivelse av EØS-avtalen er fundamentalistisk, virkelighetsfjern og vitner om kunnskapsmangel. Resultatet av dette er at de sitter igjen uten troverdighet når EØS skal debatteres.

 

Johnny Olsrud
EB Vestfold

You may also like...