Når handel ikke er alt

Igjen og igjen blir EØS-avtalen redusert til handel i det offentlige ordskiftet. Motstanderne av avtalen mener en utdatert handelsavtale fra 1973 er et bedre alternativ for utkantlandet Norge. Det at Norge ikke har noen garanti for at EU ønsker å forhandle denne støvete 44 år gamle avtalen er en ting. Et enda viktigere aspekt er at en handelsavtale anno 1973 ikke vil dekke alle de områdene EØS-avtalen omhandler utover handelsaspektet.

Innlegg ved Kjell Tørlin Andreassen, leder i Europabevegelsen Sørlandet, på trykk i Agderposten 26. juni

Selv om handel absolutt er viktig, er det ikke det eneste området innenfor internasjonalt samarbeid som det er viktig å verne om. Mange EØS-motstandere glemmer, eller velger å lukke øynene for, at EØS-avtalen også åpner for samarbeid på områder som forskning, utdanning, miljøvern, forbrukerpolitikk, kultur, likestilling og turisme.

At Norge har underskrevet EØS-avtalen gjør at nordmenn kan flytte hvor de vil innenfor EØS-området. Vi kan studere ute, jobbe ute, reise på ferie, og starte bedrifter og selskaper rundt om i Europa. Det er særdeles passende at man snakker om de fire friheter når man snakker om EØS, for det er nettopp frihet EØS-avtalen sikrer. Denne friheten sikres gjennom like regler og likebehandling.

Når man hører neisidens argumenter kan det være lett å glemme de nesten 13.000 studentene som i 2016 studerte ute i Europa. Det kan være lett å glemme forskningssamarbeidet norske universiteter og høyskoler nyter godt av. Akkurat som at det kan være lett å glemme at vi alle har mulighet til å reise til Stockholm, San Sebastian og Sofia uten visum. Nettopp på grunn av EØS-avtalen.

Likevel er det viktig å ikke bare trekke frem de finansielle og praktiske godene nordmenn nyter godt av på grunn av EØS-avtalen. Det er nemlig ikke bare studiepoeng, reiser og forskningsmidler det handler om. Minst like viktig er solidaritet, fred, omtanke og internasjonalt samarbeid, og å verne om disse felleseuropeiske verdiene. Det handler om å ikke stenge oss inne i vårt luftslott og bare beskytte vårt eget. Vi i Europabevegelsen mener at det er viktig å løfte blikket, og å fortsette å bidra til demokratiseringen og utviklingen av Europa.

Ved å trekke oss ut av vår viktigste avtale med Europa, og redusere vår tilknytning til vårt kontinent til en statisk handelsavtale, bidrar vi til å redusere vårt samkvem med våre europeiske naboer samtidig som vi fremmer nasjonalisme og en isoleringspolitikk. For et land som er ekstremt avhengig av best mulig forbindelser med EU, er en slik utvikling ikke i Norges egen interesse.

 

Kjell Tørlin Andreassen
Leder
Europabevegelsen Sørlandet

You may also like...