Nærmere en ratifisering av Parisavtalen

Den europeiske unions råd godkjente nylig ratifiseringen av Parisavtalen ved et ekstraordinært møte i rådskonstellasjonen for miljøsaker.

Rådet vedtok å erkjenne avtalen etter Europaparlamentets avstemning senere denne uken. Medlemsland vil ratifisere avtalen sammen med EU hvis de har utarbeidet sine nasjonale regelverk, eller så snart som mulig i etterkant.

Les mer her

You may also like...