Mot valgthriller i Sverige

Svenskene går til valgurnene på søndag etter en valgkamp der innvandringspolitikk har preget debatten.

Det skyldes i stor grad det sterkt innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna (SD). Partiet går frem på meningsmålingene. Samtidig mister de store tradisjonelle partiene, Moderaterna og Socialdemokraterna, oppslutning.

Siden 1970-tallet har det politiske landskapet i Sverige vært dominert av to politiske blokker, de rødgrønne og de borgerlige. I dag har Sverige i realiteten tre blokker; de rødgrønne, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet, den borgerlige Alliansen, med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna og Centerpartiet, og SD. Ifølge meningsmålinger vil ingen av blokkene få flertall i Riksdagen. De rødgrønne og den borgerlige Alliansen må enten samarbeide over blokkene, eller med SD. Det siste alternativet har begge avvist.

Til tross for et eventuelt ikke-rødgrønt flertall i Riksdagen, kan Socialdemokraternas Stefan Löfven styre landet i fire nye år, med mindre Moderaterna i den borgerlige Alliansen åpner opp for samarbeid med SD. Da blir de størst. Dette er imidlertid en mulighet Centerpartiet og Liberalerna i Alliansen blankt har avvist. Et annet alternativ er at Moderaterna og Kristdemokraterna bryter ut av Alliansen og forhandler med SD. Kristdemokraterna har nemlig uttalt at man i det minste bør prøve å ha en dialog med det høyrepopulistiske partiet. Samtidig kan dette vekke sterke reaksjoner blant de konservatives kjernevelgere.

Innvandring

Hovedårsaken til SDs fremgang ved dette valget er innvandring. Svenske myndigheters liberale innvandringspolitikk frem til 2015, har ført til et stort antall ikke-vestlige innvandrere i landet. En stor del av den svenske befolkningen er misfornøyd med myndighetenes håndtering og manglende integreringstiltak. Som konsekvens sliter Sverige med økende sosiale problemer, fattigdom, gjengkriminalitet og parallellsamfunn.

Økende misnøye hos svenske velgere, kombinert med SDs stigende popularitet, har ført til at både Moderaterna og Socialdemokraterna har snudd på innvandringsspørsmålet og går til valg på en streng innvandringspolitikk.

Sverigedemokraterna

SD kaller seg for det nye svenske arbeiderpartiet, og får mange stemmer fra tidligere Socialdemokraterna-velgere. Partiet presenterer seg som folkets talsmann som skal hjelpe folket i kampen mot den korrupte og selvopptatte eliten. Innvandring spiller en avgjørende rolle, men også temaer som velferd, helse og skole er viktige. Under Socialdemokraternas fire år i regjering har partiet ikke reversert kuttene i velferden eller privatiseringen av helsevesenet og skolesystemet som ble innført under den borgerlige regjeringen. Klasseskillene i Sverige har økt. 245 000 pensjonister lever i dag under den svenske fattigdomsgrensen.

SDs politikk bærer preg av både sosialisme og nasjonalisme. Partiet lover mindre markedsliberalisme i form av et regulert boligmarked med en sterk nasjonal leieforening, subsidier til melkebønder og sjenerøse velferdsordninger – blant annet ved å øke pensjonen. SD uttaler at «liberalismen bygger på feilaktige antakelser om mennesket». Dette får stor støtte blant arbeidere og økonomisk svakerestilte, som er de største ofrene av markedsliberalismen.

SD vil også melde Sverige ut av EU og ønsker å avholde en folkeavstemning om det. Partiet vil begrense innvandring fra ikke-vestlige land, fordi det mener at et samfunn fungerer best om det er minst mulig religiøse, kulturelle og språklige forskjeller. I tillegg ønsker SD å verne om velferdsstaten for etniske svensker. Dette er populært hos de deler av befolkningen som føler at innvandrere «stjeler» velferden deres.

Det ligger an til å bli et spennende valg på søndag. Den rødgrønne blokken og den borgerlige Alliansen er avhengige av andre partier for å danne flertallsregjering. Begge partiene har imidlertid avvist å regjere, samarbeide eller forhandle med SD, som kunne sikret dem flertall. Samtidig vil det bli vanskelig å fortsette isoleringen av det voksende SD, som ligger an til å bli det nest største partiet i Riksdagen.