Møt Europabevegelsens nye sentralstyre

På Europabevegelsens 57. landsmøte fredag 27. og lørdag 28. oktober ble det valgt nytt sentralstyre.

Heidi Nordby Lunde er valgt til ny leder, mens Irene Johansen ble gjenvalgt som nestleder. Også Torbjørn Wilhelmsen og Merete Agerbak-Jensen fortsetter i sine styremedlemsverv. Nye styremedlemmer er Ida Hjeltnes, Bjørne Grimsrud og Arne Erling Karlsen. I tillegg sitter Europeisk Ungdom-leder Knut André Sande i styret.

Her er det nye sentralstyret til Europabevegelsen:

Heidi Nordby Lunde, leder

IMG_6744

Heidi Nordby Lunde er stortingsrepresentant for Høyre, og har møtt på Stortinget siden 2013. Hun har vært medlem av Finanskomiteen og er nå medlem av Arbeid- og sosialkomiteen. Hun leder Høyres Europautvalg.

Lunde har bakgrunn fra privat næringsliv, innen teknologi- og oppstartsbedrifter, og har også bakgrunn fra redaksjonen i ABC Nyheter og som programleder på Kanal 5. Lunde er gjennom mange har kjent som en tydelig stemme i samfunnsdebatten, blant annet gjennom hennes egen blogg. Lunde er utdannet innen PR og kommunikasjon på Handelshøyskolen BI.

Irene Johansen, nestleder

IMG_6813

Irene Johansen jobber nå i Bane Nor med kommunikasjon og samfunnskontakt. Hun har vært stortingsrepresentant for Østfold siden 2005 og frem til 2017. Johansen var medlem av finanskomiteen og var varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen. Irene Johansen har vært varamedlem i Europabevegelsens sentralstyre (2011-2013) og nestleder i styret siden 2013.

Torbjørn Wilhelmsen, styremedlem

IMG_6836

Torbjørn Wilhelmsen har en MBA innen strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole og er for øvrig utdannet adjunkt. Wilhelmsen er eneaksjonær i rådgivningsfirmaet WIKOS AS i Bergen, som spesialiserer seg på kommunikasjonsrådgivning og fasilitering innen ledelse- og strategiprosesser. Wilhelmsen har erfaring innen media- og kommunikasjonsarbeid og styrearbeid. Han har sittet i styre til Europabevegelsen siden 2015 og vært leder for Europabevegelsen i Hordaland siden 2013.

Merete Agerbak-Jensen, styremdelem

IMG_6819

Merete Agerbak-Jensen er utdannet journalist. Hun jobber i dag som kommunikasjonssjef i Klimaetaten i Oslo kommune. Agerbak-Jensen har tidligere hatt en karriere som lokalpolitiker for Høyre og var byråd for byutvikling i Oslo 2006 – 2009. Hun satt i bystyret i tre ulike perioder mellom 1987 og 2003. Agerbak-Jensen har tidligere arbeidet som kommunikasjonssjef i Unicef, journalist i VG og har hatt en rekke ulike informasjons- og kommunikasjonsstillinger i NORAD, Avinor og Oslo Sporveier. Hun har sittet i styret til Europabevegelsen siden 2015.

Ida Hjeltnes, styremedlem

IMG_6829

Ida Hjeltnes har en BA i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og MA i European Affairs fra Lunds Universitet i Sverige. Til daglig jobber hun som politisk rådgiver i bystyregruppa til Oslo Arbeiderparti og har jobbet med byutvikling og miljø- og samferdselsspørsmål. Hun har tidligere jobbet i det danske Folketing med EU-saker. I tillegg har hun jobbet som prosjektleder i sekretariatet til den danske Europabevegelsen og som rådgiver i konsulentbransjen i Danmark og Norge. Hun er også leder av Europabevegelsen i Oslo, et verv hun hatt siden 2016.

Arne Erling Karlsen, styremedlem

09d2c2d

Arne Erling Karlsen er økonomidirektør og nestleder i Nergård-konsernet i Tromsø. Han har lang fartstid fra bransjen og er opptatt av rammevilkårene for norsk sjømat, deriblant forholdet til EU/EØS. Han er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen Bodø. Karlsen har vært daglig leder i Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond og er styremedlem i Sjømat Norge.

Bjørne Grimsrud, styremedlem

Bjørne Grimsrud er utdannet samfunnsøkonom. Han var på 90-tallet nestleder i Europeisk Ungdom og satt i styret i Europabevegelsen. Han har vært partipolitisk aktiv i AUF og Arbeiderpartiet. Han har tidligere vært forsker ved Fafo og ansatt i LO nasjonalt og internasjonalt.

Knut André Sande, leder Europeisk Ungdom, styremedlem

IMG_6387 DONE

Knut André Sande studerer demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ved Universitetet i Oslo. Han har i flere år vært aktiv i Europeisk Ungdom, og ble valgt til leder i 2017.