Mot en europeisk sikkerhetsunion

Med State of the Union-tale på onsdag presenterte Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, forslag til hvordan EU kan øke sikkerheten i Europa gjennom bedre informasjonsutveksling og styrking av yttergrensene.

Tiltakene omfatter raskere igangsettelse av den europeiske grense- og kystvakten, hurtig vedtakelse og gjennomføring av et inn- og utreisesystem for EU og snarlig fremleggelse av et forslag om et europeisk system for reiseopplysninger og reisetillatelser.

Les mer her

You may also like...