Miljøpartiet De Grønne

MDG er på sett og vis det mest europeiske partiet i den norske partifloraen. De ble stiftet med tyske Die Grünen som forbilde, er del av en paneuropeisk organisasjon og har tette bånd til sine søsterpartier over hele kontinentet. Likevel viker det som de kvier seg for å ta steget fult ut i europapolitikken.

Vi har nå sett på europapolitikken til Rødt, SV, Ap og Sp. I dag vurderer vi MDG og i morgen tar vi for oss KrF.

Miljøpartiet de grønne

EU-medlemskap – Ikke tatt stilling

MDG har ikke tatt stilling til hvorvidt de ønsker norsk EU-medlemskap.

Holdningen deres er at dette er spørsmål som må avgjøres gjennom folkeavstemning. De mener også at EU må styrke sin demokratiske legitimitet før et nytt medlemskapsspørsmål kan diskuteres. Likevel vil de jobbe for å videreutvikle vårt forhold til EU.

Utover dette omtaler De Grønne EU i svært positive ordelag. Særlig godt kommer det frem her:

«EU har bidratt positivt til fred og samarbeid i Europa etter andre verdenskrig, og har vært den fremste foregangsregionen for klimapolitikk i verden.»

MDG skal også ha ros for at de er et av få partier som har gjort seg noen tanker om hvordan EU bør se ut i fremtiden. De vil jobbe for en mer demokratisk union, med bedre ivaretagelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. Dette vil de oppnå i samarbeid med sine europeiske søsterpartier.

EØS-avtalen – Uklart

Det kommer ikke helt tydelig frem om MDG er for eller mot EØS-avtalen. Det de er tydelig på at de vil er å bruke reservasjonsretten mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn. Det samme gjelder i saker som «åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten.» De vil også arbeide for reformer i EØS-avtalen.

Schengen – Uklart

Heller ikke synet på Schengen-avtalen kommer tydelig frem. Men de skriver at de ønsker å «bidra til felleseuropeiske løsninger for migrasjon, i tråd med (…) retten til fri bevegelse i Schengenområdet.» Utover dette omtales verken Schengen, fri bevegelse eller grensekontroll.

Europeisk samarbeid – I stor grad for

MDG ønsker å føre en aktiv europapolitikk og bidra til felleseuropeiske løsninger på en rekke områder.

Ikke overraskende er det samarbeid om klima og miljø som er kjernen i europapolitikken. De Grønne vil at Norge skal jobbe tett med EU om å gjennomføre klimapolitikk.

De ser også viktigheten av et tettere europeisk samarbeid når det kommer til migrasjon og asyl. Det er til det beste for både menneskene som kommer og landene som tar dem imot, ifølge MDG.

I tillegg til dette ønsker MDG å bidra til mer debatt om felleseuropeiske løsninger i Norge. Det er sårt trengt, og MDG er det eneste partiet som har dette med i sitt program.

Dom – Terningkast 4 (sterk)

Ved første øyekast kan det virke som MDGs europapolitikk er i overkant uavklart. Men når vi ser nærmere på programmet finner vi mye bra. MDG har rett og slett en god europapolitikk. De har gjort seg opp tanker om hva slags EU de ønsker seg, vil jobbe for felleseuropeiske løsninger og vil videreutvikle Norges forhold til EU.

Som forkjempere for mer bærekraftig klima- og miljøpolitikk ser De Grønne nødvendigheten av EU og europeisk samarbeid. De vet at dette er problemer som ikke kan løses kun nasjonalt.

At de ikke har tatt standpunkt til viktige saker som EU-medlemskap, EØS-avtalen og Schengen gjør at de trekkes litt, og til slutt ender på en solid og sterk firer.