Migrasjonspartnerskap gir resultater

EU er i gang med gjennomføringen av partnerskapsrammen for migrasjon. Rammen, som er en del av den europeiske migrasjonsagendaen, skal styrke samarbeidet med tredjeland for å bedre håndteringen av felles migrasjonsutfordringer. Fire måneder etter at forslaget om et slikt rammeverk ble lansert begynner arbeidet å bære frukter.

«Å takle de bakenforliggende årsakene for migrasjon…, er en integrert del av arbeidet vi har startet å utvikle med våre partnere», sa EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini.

You may also like...