MER POLITISK MAKT GJENNOM SAMARBEID

PRESSEMELDING: I kampen mot EØS-avtalen, har Nei til EU nå mobilisert en rekke kjendiser og forskere til å fremme krav om å si opp EØS-avtalen til fordel for en bilateral handelsavtale med EU.

  • Det er oppsiktsvekkende at aktører fra forskning og kultur er fanebærere for mindre europeisk samarbeid. Det er i alle fall det som blir konsekvensen skulle Norge si opp EØS-avtalen, sier Jan Erik Grindheim, leder av Europabevegelsen.

De som har signert oppropet er opptatt av å bevare det norske folkestyret. Det er en utfordring alle for demokratiske land og også EU.

  • Men globalisering og økt internasjonal samkvem gjør det nødvendig med mer politisk samarbeid, ikke mindre, sier Grindheim.Jan Erik Grindheim

EØS-avtalen kan kritiseres for å være udemokratisk. Dette er noe også Europautredningen fra 2012 dokumenterer.

  • Det er å gå baklengs inn i fremtida å tro at nasjonalstaten alene er svaret på dagens politiske utfordringer, mener Grindheim, og utdyper:
  • Jeg har stor forståelse for frustrasjonen som nei-folket opplever. I de over 20 årene som har gått siden folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap, har Norge blitt mer og mer en del av EU.  Vi er blitt europeisert. Men i stedet for å trekke oss ut av dette fellesskapet, ville vi ha fått mer politisk makt gjennom et EU-medlemskap, avslutter han.

 

Kontakt Jan Erik Grindheim +47 909 19 939

You may also like...