Medlemsverving

9. mai feirer vi Europadagen. Den anledningen vil vi også bruke til å sette et ekstra fokus på medlemsverving. Som en liten premie gir vi bort et flaxlodd per nye medlem vi får. Det er derfor viktig at alle som verver nye medlemmer har oversikt over hvem de verver, og melder dette til eb@europabevegelsen.no

Den letteste måten å melde seg inn er ved å sende SMS EUROPA 200 til 2377. Se her for mer informasjon om innmelding.

Er du usikker på hvordan du skal gå frem i møte med potensielle nye EB-medlemmer? Her gir Johnny Olsrud, leder i EB-Vestfold og ivrig verver, sine beste tips!

Johnnys tips

Da finanskrisen satte inn og de økonomiske problemene oppsto i euro-landene i Sør-Europa, ble det mye vanskeligere å verve nye EB-medlemmer. Mange velgere ble litt usikre på EU, og selv de som egentlig var for norsk EU-medlemskap fortsatt, sa likevel nei takk til å bli EB-medlem.

Nå er imidlertid situasjonen i ferd med å bedre seg i disse landene, og det har blitt lettere å verve igjen. Men hvordan går man fram for å verve nye medlemmer? Oppskriften er enkel.

Verveobjektet:
Når du er blant venner og kjente, på jobben, i foreninger, lag, klubber, losjer etc., på kan du forsiktig la samtalen komme inn på EU. Noen vil erklære seg som bastante motstandere av alt EU står for, noen er tvilere eller uinteresserte og noen har alltid vært på ja-siden og er det fortsatt. På stands vil vi møte de samme tre variantene. Det er de som har erklært seg som tilhengere, som er interessante for oss i denne sammenhengen. Da har vi kommet fram til:

Vervesamtalen: (som bør være på tomannshånd)
Vervesamtalen kan foregå omtrent slik:
Verver: Jeg forstår at du er positiv til norsk EU-medlemskap?
Objekt: Ja, jeg stemte ja i 1994 og er ikke i tvil om at vi burde være medlem for å kunne påvirke. Vi er jo nesten medlem allerede, men uten stemmerett!
V: Det har du rett i! Er du medlem av Europabevegelsen?
O: Nei, det er jeg ikke.
V: Hvorfor ikke det når du er så enig i det vi jobber for?
O: Nei, jeg har ikke tenkt på det…, det er ingen som har spurt meg.
V: Kan du tenke deg å bli medlem? (sannhetens øyeblikk)

Svarversjon A:
O
: Ja, jo, for så vidt kan jeg vel det…
V: (tar fram en vervelapp og penn) Fint, da kan du fylle ut denne vervelappen.
O: (får låne pennen og fyller ut) Skal jeg sende den inn da?
V: Nei da, den tar jeg med meg, så skal jeg sørge for at du blir registrert.
Om noen dager får du da en velkomstpakke fra oss med litt materiell
og en giro. Gratulerer med beslutningen (håndhilser) og velkommen som
medlem!

Svarversjon B:
O
: Nei, jeg tror ikke det, jeg har egentlig ikke tid til å være aktiv, jeg har
det så travelt på jobben, og er aktiv i x-foreningen og … etc, etc.
V: Men dette behøver ikke ta noe tid, det er helt i orden å være passivt
medlem og støtte oss med kontingenten. Har du råd til det?
O. Ja, jo, det har jeg vel. Hva koster det forresten?
V: Bare 200 kroner første året. Skal vi si at det er greit da?
O: Ja, da kan jeg si ja.
V: (tar fram en vervelapp og penn) Fint, da kan du fylle ut denne vervelappen.
O: (får låne pennen og fyller ut) Skal jeg sende den inn da?
V: Nei da, den tar jeg med meg, så skal jeg sørge for at du blir registrert.
Om noen dager får du da en velkomstpakke fra oss med litt materiell
og en giro. Gratulerer med beslutningen (håndhilser) og velkommen som
medlem!

Målgrupper
I tillegg til de tilfeldige verveobjektene vi kan komme over i kontaktflatene til styremedlemmene og på stands, kan vi gå mer systematisk til verks og sette opp målgrupper.
1. målgruppe: Den gruppa om er nærmest å «angripe», er medlemmer som ikke betalte kontingenten i 2014, men som har betalt i 2010, 2011, 2012 eller 2013. Disse kan vi finne på gamle medlemslister.
2. målgruppe: Hvis styret har fått nye styremedlemmer, har disse trolig nye kontaktflater med et visst vervepotensiale i lag og foreninger, politiske partier, nye bekjentskapskretser etc. og må få et ansvar for å verve nye medlemmer ved personlig kontakt og/eller telefon.
3. målgruppe: Når målgruppe 1 og 2 er «oppbrukt», må vi skaffe flere verveobjekter. Den beste løsningen er å lage en objektliste, en liste over sympatisører (ja-folk) som ennå ikke er medlemmer. Hvordan kan vi lage en god objektliste? Hvis styret er godt organisert, kan det gjøres slik:

Oppskrift på å lage en god objektliste:
a) Styret ringer medlemmer som har betalt og forsøker å få disse til å navngi mennesker de kjenner og som de vet/tror er ja-folk.
b) Styret må deretter ringe og forsøke å verve disse – hvis de ikke er medlemmer fra før. Sjekk medlemslista før du ringer!
c) Hvis «informantene» insisterer på å forøke å verve personen selv, må du gi ham/henne en frist og senere sjekke at forsøket er gjort. Ellers er det lett å si at en skal gjøre det, men «glemme» å gjøre det likevel.
Avtal at du ringer opp om en uke for å høre hvordan det har gått.

Opprulling:
Spør alltid et nyvervet medlem om vedkommende har noen i sin krets som han/hun vet er sympatisører/ja-mennesker. På den måten kan vi rulle opp flere bekjentskapskretser med nye navn som igjen har andre kjente osv. (Men sjekk i medlemslista om vedkommende som blir nevnt, er medlem fra før!)