MDG for norsk medlemskap i EU

MDGs landsmøte ønsker å gå inn for forhandlinger med EU med sikte på norsk EU-medlemskap. Europabevegelsen er veldig begeistret for MDGs avgjørelse, understreker Heidi Nordby Lunde og Fredrik Mellem. 

Et overveldende flertall på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte denne helgen gikk inn for å søke norske forhandlinger om EU-medlemskap. Hele 174 stemte for forslaget, og 32 stemte imot.

Foto: Lara Emilie Jonsson

Et hyggelig besøk hos MDG på Stortinget. Heidi Nordby Lunde (t.v), Lan Marie Berg, Arild Hermstad og Fredrik Mellem (t.h).

Leder i Europabevegelsen Heidi Nordby Lunde, og generalsekretær Fredrik Mellem er glad for at enda et parti på Stortinget stiller seg positive til et fullverdig medlemskap i EU. Særlig gøy er det at det er snakk om MDG, som setter klima og miljø så langt frem på dagsorden. Det understreker også hvor omfattende EUs arbeid for klima og miljø har blitt de siste årene.

 

Gratulasjoner til MDG på Stortinget

Heidi Nordby Lunde og Fredrik Mellem besøkte i dag, 15. mai, Miljøpartiet De Grønne på Stortinget for å gratulere partileder Arild Hermstad og nestleder Lan Marie Berg med det nye standpunktet i EU-saken.

Foto: Lara Emilie Jonsson

Gode diskusjoner under mandagens besøk.

Nordby Lunde mener partiet har god forankring i Europa med sine grønne søsterpartier. Arild Hermstad sier til Europabevegelsen at han synes det er viktig å alltid søke kunnskap og oppdatere seg selv, spesielt i politikken.

 

Ja-siden blir større

Fredrik Mellem forteller Hermstad og Berg at Europabevegelsen er veldig glade for å se at bildet av ja-siden i Norge breier seg ut på tvers av de politiske partiene.

MDG har gjennom lang tid gjennomført en forbilledlig saklig opplysnings- og debattprosess. Den har nå ledet til at landsmøtet i MDG med et helt overveldende flertall har kommet til samme konklusjon som sine søsterpartier i Europa. Nordmenn er mer tjent med å være representert på innsiden og delta i beslutningsprosessene, enn ikke å være der.

Foto: Lara Emilie Jonsson

Lan Marie Berg og Arild Hermstad under besøket.

Ja-sida i Norge breier seg nå ytterligere ut og det er samtidig en stadig voksende andel av velgerne som ikke har fått sagt sitt i denne saken, sier Mellem.

Europabevegelsen er spente på hva EU-standpunktet i MDG kan gjøre for Norge og nordmenns holdning til norsk medlemskap i EU. Vi ser frem til samarbeid med Miljøpartiet De Grønne i EU-debatten og i årene som kommer.