May’s politiske selvmord nær forestående

Vi har tidligere hevdet at statsminister Theresa May kan ha anrettet et planlagt selvmord på måten hun har tatt oppgaven med å få Storbritannia ut av EU. Den politiske situasjonen i UK det siste halve året har gitt flere grunner til påstanden. I dag kom annonseringen: Enten velger dere meg (May) eller så legges Brexit åpent for ny runde hos det britiske folk.

Kommentar ved Torbjørn Wilhelmsen, styremedlem i Europabevegelsen

Ved å kalle velgerne til urnene allerede 8. juni i år, sender May et tydelig signal om problemer med å lede den politiske navigeringen i et ekstremt krevende farvann. Skottene vil ut av UK for å bli værende i EU. I Nord-Irland kan det oppstå nye konflikter mellom protestanter og katolikker, uten at dette har noe med trosspørsmål å gjøre. Også i England er befolkningen dypt splittet i spørsmålet om landets forhold til EU. I rurale strøk med få innvandrere og høy fremmedfrykt, er det ønske om å forlate EU, mens internasjonalt orienterte byer, med London i soleklar spiss, ønsker seg fortsatt EU-medlemskap. Den norske EØS-modellen er helt klart uspiselig for det britiske selvbildet med «pay, but have no say», mens EU på sin side ikke kan fire på premisset om de fire friheter. Dermed er kursen lagt for stupet: Hard Brexit synes å være den mest opplagte løsningen. Og den er svært ødeleggende – både for EU men særlig for UK.

Så er spørsmålet: Hvilke politiske alternativ har de britiske velgerne? En Corbyn i Labour som heller ikke strutter av EU-entusiasme og som sliter med å samle rekkene i eget parti, eller de liberale i samarbeid med det skotske nasjonalistpartiet? Eller skal Theresa May få fortsatt mandat til å kjøre videre på kursen hun er dømt til å følge? I så fall hopper hun sammen med britisk økonomi utfor klippen. Landingen kan bli meget hard. Svaret får vi etter 8. juni, knapt et år etter at et flertall i Storbritannia knyttet nevene til Brussel og sa «goodbye.»

 

Torbjørn Wilhelmsen
Styret
Europabevegelsen

You may also like...