Mangler EU-motstanderne en Europapolitikk?

Det er lett å kritisere EU enten det gjelder flyktningkrisen, håndtering av finanskrisen eller andre saker. Men: Hvordan skulle Europa håndtert dette dersom EU ikke hadde eksistert?

Av Ina Roll Spinnangr, styremedlem Europabevegelsen Oslo. Innlegget ble først publisert på Inas blogg.

I disse tider er det ikke lett å være EU-tilhenger.

Jeg er opptatt av å finne en god løsning for mennesker som er på flukt og som kommer til Europa. Jeg har ikke vært imponert over EUs handlekraft eller vilje til å finne gode løsninger, selv om Tyskland endelig har gått foran og vist vei ved å stanse Dublin-retur av syrere og gi dem en varm velkomst. EU kan med god grunn kritiseres for alle livene som gikk tapt mens de diskuterte seg i mellom.

Jeg var heller ikke spesielt imponert da jeg så EUs håndtering av finanskrisen der enkelte land ble utpekt som syndebukker og har måtte bære urettmessige store kostnader for en krise som hadde et komplekst årsaksforhold.

Videre er jeg blitt skeptisk til partnerskapet/handelsavtalen som fremforhandles mellom EU og USA, TTIP, som jeg mener vil kunne redusere demokratiets makt på bekostning av næringsinteresser i større selskap.  Småbedrifter i de ulike landene vil kunne møte tøffere konkurranse utenfra og større utfordringer pga. patenter/opphavsrett som amerikanerne er opptatt av å fremme, vi risikerer et femte styringsnivå (der kommune, fylkeskommune og Storting er de tre første nivåene- og EU gjennom EØS-avtalen er blitt er fjerde styringsnivå). Vi risikerer å bli saksøkt for en politikk som egne innbyggere ønsker og at vi inngår  en avtale som det kan bli nærmest umulig å tre ut av.

Innimellom tenker jeg derfor at det kanskje er best å stå utenfor EU. 

Så kommer jeg på at dersom vi hadde vært medlem kunne vi selv stemt mot TTIP. Vi hadde fått en stemme både i Ministerrådet og i Europaparlamentet.

Jeg kommer på at store utfordringer som flyktningkrisen og finanskrisen ville vært mye vanskeligere å løse dersom vi ikke hadde hatt et europeisk fellesskap og samarbeid.

Det er mye i EU som kan bli bedre, på samme måte som våre representanter på Stortinget kunne gjort en bedre jobb innen en del saker. Men løsningen er verken jobbe mot EU eller norsk EU-medlemskap. Vi trenger et overnasjonalt nivå der vi kan møtes, diskutere og finne løsninger i fellesskap. Det forebygger krig, bygger solidaritet og forståelse for hverandre.

Sosialistene i Norge skiller seg fra mange europeiske land med sin store EU-skepsis.

Jeg kan også mislike EU, men hvilken politikk for Europa vil man ha uten et demokratisk overnasjonalt nivå og samarbeid? Hva ønsker norske EU-motstanderne for Europa? Har de en politikk ut over sitt EU-nei? Dersom man ønsker et EU, hva er argumentasjonen for at Norge ikke skal delta i dette samarbeidet og fellesskapet?

Jeg vil gjerne høre alternative løsninger man ser for seg slik at det også kan diskuteres.