Se opptak av #Europacafe om migrasjon

Hvordan har Europa respondert på flyktningutfordringene og hvor går veien videre?

Årets første Europacafe satt migrasjon på agendaen og stilte spørsmål ved asylsystemet der felles koordinering og samarbeid møter nasjonalstatenes ulike implementering og
virkelighet.

UDI-direktør Frode Forfang innledet til debatt og møteleder var Petter Eide.

I panelet satt Jan Erik Grindheim (Europabevegelsen), Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende), Jørgen Carling (PRIO) og Jan-Paul Brekke (Ipsos).

Hvilke hensyn legges til grunn, det europeiske fellesskapet, nasjonalstatene eller flyktningenes? Og hva er Norges plass i det europeiske samarbeidet og hvordan bør og kan Norge posisjonere seg?

You may also like...