Når leken er god…

For mange er det ramme alvor om det er Batman, Wolverine, Iron Man eller Spiderman som velges, for andre er det egentlig det samme. Som foreldre er viktig å vite at så lenge leken bærer CE-merket skal den være trygg for barnet.

CE-merket er en av mange detaljer leketøysprodusenter må ta innover seg når de skal lage leker. Ved å sette merket på leken går de god for at den oppfyller alle kravene som settes til en leke, for alt hva gjelder innhold av tungmetaller, svelgbare deler, fare for elektrisk støt eller andre farer. Unger slikker og tygger på ting, noe som gjør at det er viktig å sette ekstra strenge krav til leker sammenlignet med produkter som bare skal brukes av voksne.

Mange kjenner allerede til CE-merket. Med mindre man drar utenfor Europa vil de færreste finne leker som ikke er CE-merket. Det er blitt et kvalitetsstempel. Derfor vil bootleggere også selge CE-merkede leker, så det er fortsatt viktig å kjøpe fra kjente merker og butikker.

CE-merket er en av EUs mange standarder som gjør hverdagen vår enklere og tryggere. Gjennom EØS-avtalen mottar vi omtrent alt av regelverk på slike områder, uansett om det gjelder leker, mat, hvitevarer eller annet. Tryggheten det gir er lett å ta for gitt.

Sterkere sammen
Europabevegelsens budskap her er ganske enkelt: det er lettere å være trygg når EU passer på. Sammen har vi flere ressurser til å finne ut hvilke stoffer som er trygge og ikke, og sammen står vi sterkere når vi kjøper leker fra andre land. Alene har Norge lite å stille opp med mot giganter som Kina. Vi nyter derfor godt av at leketøy fra Kina ikke bare skal til fem millioner i Norge; de skal til 500 millioner i resten av Europa.

EU er et prosjekt vi i Europabevegelsen ønsker at Norge skal være med på. Det handler egentlig kun om å skulle samarbeide, både om LEGO og global oppvarming. Dét er ingen lek.Europa og verden står overfor store utfordringer, større enn noe enkeltland kan håndtere. 

Om du er enig i at Norge bør stå sammen med resten av Europa for å løse dem, kan det hende du bør bli medlem i Europabevegelsen.

You may also like...