Ledig stilling: Organisasjons- og administrasjonsansvarlig

Europabevegelsen søker etter en ny ansatt som vil få en sentral rolle i å utvikle og forvalte en organisasjon i vekst.

Europabevegelsen søker etter en organisasjons- og administrasjonsansvarlig som skal ha en sentral rolle i å utvikle og forvalte en organisasjon i vekst. Europabevegelsens formål er å fremme informasjon om europeisk samarbeid og norsk EU-medlemskap.

Vi ønsker en person som fortrinnsvis har erfaring fra en landsomfattende medlemsorganisasjon eller fra privat eller offentlig sektor der arbeid med regionale enheter har vært sentralt. Den rette kandidaten har erfaring medlemsrettet arbeid, kan prosjektledelse, administrasjon og budsjett.

Stillingens hovedarbeidsområde vil være å styrke Europabevegelsen som medlemsorganisasjon gjennom å involvere organisasjonens regionale apparat og tillitsvalgte i gjennomføringen av planer og strategier, utvikle organisasjonskultur og skape kvantifiserbare resultater. Stillingen innebærer også ansvar for å videreutvikle Europabevegelsens forvaltningsmessige kapasitet; utvikle gode, oppdaterte administrative systemer (inkl. budsjettering) og organisasjonsmessige rutiner.

Vedkommende må kunne gjennomføre gode evalueringsprosesser og trekke ut læringspunkter for framtidige prosjekter. Å bygge nettverk og legge til rette for god informasjonsflyt og kontakt mellom ulike ledd og enkeltpersoner i organisasjonen er en viktig del av stillingen.

Du blir del av et lite, men entusiastisk, hyggelig og motivert team i Europabevegelsens sekretariat i Oslo og med hele landet som arbeidsfelt. Jobben består av allsidige, spennende og faglig utfordrende oppgaver i en organisasjon som opplever en økende interesse for europapolitikk. Det må påregnes noe reising.

Vi søker en person som har relevant høyere utdanning og kompetanse innen organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring. Erfaring fra tilsvarende organisasjoner vil være en fordel, men ikke et krav.

Stillingen er fast og rapporter til generalsekretæren.

Arbeidsoppgaver

·         Lede og utvikle Europabevegelsen som medlemsorganisasjon; rekruttering, medlemspleie og organisasjonskultur

·         Ivareta Europalagenes interesser og plass i organisasjonens planer og strategier

·         Ansvarlig for oppdaterte og adekvate organisasjonsmessige forvaltningssystemer og – rutiner

·         Være ansvarlig for søknads- og rapporteringsprosesser for prosjekter

·         Bistå generalsekretæren i å gjennomføre vedtektsbestemte aktiviteter og iverksettelse av styrets vedtak

Kvalifikasjoner

·         Høyere utdanning

·         Relevant erfaring fra tilsvarende organisasjoner eller virksomheter

·         Kompetanse innen organisasjonsutvikling, prosjektstyring og administrasjon

·         Fordelaktig med grunnleggende kunnskap om EU/EØS

Personlige egenskaper

·         Strukturert, målrettet og resultatorientert

·         Team-medarbeider

·         Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

·         Strategisk og helhetstenkende

·         Evner å bygge tillit gjennom tydelig kommunikasjon og involvering

·         Humor

Vi tilbyr

·         Et meningsfylt arbeid i et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

·         Spennende og varierte arbeidsoppgaver

·         Kontor sentralt i Oslo

·         Lønn etter avtale

Søknad sendes til: kirsti@europabeveglen.no. Søknadsfrist er 15. april 2018.

For mer informasjon ta kontakt med Kirsti Methi på epost: kirsti@europabeveglen.no eller telefon: 404 91 371.