Laveste ledighet siden 2011

I følge tall fra Eurostat var arbeidsledigheten i eurosonen i april 2016 på 10.2 %. Dette er en nedgang fra 11.0 % i april 2015 og den laveste registrerte ledigheten siden august 2011.

I hele EU var arbeidsledigheten på 8.7 % i april 2016, en nedgang fra 8.8 % i mars 2016, og fra 9.6 % i april 2015. Dette var den laveste registrerte ledigheten i hele EU siden april 2009 og vitner om en bedring i økonomien.

Les mer

You may also like...