Lanserer reformprosess for EUs asylsystem

Flyktningkrisen har vist at det felles europeiske asylsystemet (CEAS) må styrkes. Europakommisjonen lanserte derfor onsdag 6. april en reformprosess som tar sikte på å skape et rettferdig og bærekraftig asylsystem.

«Vi trenger et bærekraftig system for fremtiden basert på felles regler, en rettferdig byrdefordeling og lovlige migrasjonsruter for dem som har behov for beskyttelse i EU», sa Kommisjonens første visepresident Frans Timmermans.

Les mer

 

Lær mer av disse faktaarkene (på engelsk)

Faktaark om Dublin Systemet

Faktaark om felles europeisk asylsystem (CEAS)

Faktaark om lovlig innvandring og migrasjon til EU

You may also like...