Landsmøtet 2019

Fredag 18. og lørdag 19. oktober avholdt Europabevegelsen sitt 58. ordinære landsmøte på Thon Conference Universitetsgaten i Oslo.

På landsmøtet ble leder Heidi Nordby Lunde og nestleder Irene Johansen gjenvalgt. Med seg på laget fikk de Ida Hjeltnes (gjenvalg), Torbjørn Wilhelmsen (gjenvalg), Hanna Marcussen (ny), Aase Marthe Horrigmo (ny) og Bjørn Tore Ødegården (ny). I tillegg ble Morten Skandfer og Øyvind Strømmen valgt inn som varamedlemmer.

Det ble vedtatt et nytt program for 2019–2021, og Europabevegelsens beretning 2017-2019 ble godkjent.

I løpet av landsmøtet ble Stein Inge Jørgensen tildelt Europaformidlerprisen 2019 for sitt bidrag til å øke forståelsen for hvilken betydning EU og europeisk samarbeid har for Norge. Sten Inge Jørgen er forfatter og journalist i Morgenbladet.

Foto: Fredrik Mellem

 

 

 

 

 

 

 

 

For ytterligere informasjon om Europabevegelsens landsmøte ta kontakt med eb@europabevegelsen.no.