Lagssamling i Europabevegelsen 9. og 10. juni

Europabevegelsen arrangerte årets første lagssamling på Thon Hotel i Oslo forrige helg.

Denne helgen samlet Europabevegelsen tillitsvalgte fra hele Norge og Brussel for et todagers seminar. På programmet sto på faglig påfyll, statusoppdateringer fra Europalagene og sosialt samvær.

Flere kvinner melder seg inn i Europabevegelsen. Her er de kvinnelige tillitsvalgte på plass under helgens lagssamling.

Første dag på lagssamlingen presenterte leder i Europabevegelsen, Heidi Nordby Lunde, status for Europasaken. Siden sist lagssamling har Ja-siden fått et nytt politisk parti, Miljøpartiet de Grønne, som vil påvirke Europadebatten i tiden fremover.

Videre presenterte Kjetil Wiedswang, kommentator i Dagens Næringsliv og tidligere Brussel- og London-korrespondent, sitt syn på norsk EU-debatt og europeisk samarbeid. Han diskuterte blant annet EUs historie og norsk mediedekning om EU.

Kjetil Wiedswang holder foredrag for Europabevegelsen

Lagssamlingen inkluderte også en brief fra politisk rådgiver i Europabevegelsen, Stian Michalsen, om folkeopinionen i Norge om norsk EU-medlemskap og EØS.

Til slutt ga Heidi Nordby Lunde og generalsekretær Fredrik Mellem introduksjon til hvordan å bygge organisasjonen og engasjere nye medlemmer.

Europabevegelsen legger bak seg et halvår med medlemsvekst og økt engasjement om Europa i Norge. Nå ser vi frem til hva neste halvdel av 2023 vil bringe EU-debatten i Norge og Europabevegelsen.