Krystallklart fra Jonas Gahr Støre

For Ap er dette en helt klar bunnplanke i vårt forhold til Europa som vi står ved, sier Støre.

Partileder Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre slår fast at det egentlig ikke er grunn til bekymring for EØS-avtalen.

Det har i lang tid vært arbeidet jevnt og trutt med å undergrave EØS-avtalen. Partileder Jonas Gahr Støre er på sin side befriende krystallklar i sin respons til SVs og Senterpartiets signaler om fornyet EØS-motstand. På Dagsavisens spørsmål om hvor alvorlig han ser på disse partienes holdning svarer han ganske enkelt:

– Jeg tar det til etterretning. Jeg tar også til etterretning at i hvert Storting siden 1993 så har det vært bredt flertall for EØS-avtalen, og det tror jeg det vil fortsette å være. For Ap er dette en helt klar bunnplanke i vårt forhold til Europa som vi står ved, sier Støre til Dagsavisen i en sak som har tittelen «Støre slår ned EØS-opprør»

Senere i samme sak sier Støre:

– For meg er EØS-avtalen om mulig enda viktigere enn den noen gang har vært. Den ivaretar den lille, åpne moderne norske økonomien, og våre behov i en verden med sterke kapital- og teknologikrefter, sier han, og peker på viktige momenter som felleseuropeisk regelverk, passfrihet, EU-samarbeid for å nå klimamål, og at det finnes sterke sikkerhetspolitiske argumenter for europeisk samhold.

Mye av EØS-motstanden hektes på enkeltavgjørelser i ESA. Europabevegelsen vil råde partiene og andre aktører i samfunnsdebatten til å se mer på de avgjørelsene som er til gunst for norske virksomheter. Sett med norske øyne må ESA betraktes som norsk arbeidslivs rettslige vern mot direkte og indirekte diskriminering på det europeiske markedet. Alt for mye av EØS-debatten vi ser tyder på at det hersker en noe fordreid forståelse av hva både EØS-avtalen og overvåkingsorganet ESA egentlig er.

Med det politiske kaos som er oppstått i Storbritannia og den usikkerhet som nå hersker i britisk arbeidsliv i forbindelse med brexit-forhandlingene, burde det ikke friste å sette Norges avklarte forhold til det øvrige Europa på spill.