Kristelig Folkeparti

«KrF mener at våre nåværende tilknytningsformer fremdeles er den beste løsningen på Norges forhold til EU.» Dette er selve essensen i KrFs europapolitikk. De er ønsker å ha det akkurat slik vi har det i dag.

Vi har nå kommet til KrF i vår vurdering av partienes europapolitikk. Rødt, SV, Ap, Sp og MDG har fått sine dommer. I morgen er det Venstres tur.

Kristelig folkeparti

EU-medlemskap – Mot

KrF er mot norsk EU-medlemskap.

De mener Norge er best tjent med å stå utenfor EU, da et medlemskap kan svekke vår handlefrihet. De påpeker også at et medlemskap vil innebære at Norge blir underlagt EUs tollunion og felles landbruks- og fiskeripolitikk, noe som vil være negativt for distriktspolitikken, og for forvaltningen av jordbruks- og fiskeriressursene våre, ifølge KrF.

Blir det likevel søkt om medlemskap, må folket bli hørt etter forhandlingene er avsluttet. KrF vil respektere flertallet.

EØS-avtalen – For

KrF vil beholde EØS-avtalen.

KrF er i det store og hele positive til EØS-avtalen og ønsker å beholde den. Blant annet listes det opp at Norge får adgang til EUs indre marked og tilgang til samarbeid innenfor utdanning og forskning.

Samtidig ser de at avtalen er problematisk fra et demokratisk perspektiv. For å veie opp for dette mener KrF at Norge må utnytte de muligheten vi har til å delta aktivt i arbeidet med felles europeiske løsninger. Reservasjonsretten må også benyttes dersom det er nødvendig.

Videre mener KrF at et nei til EØS vil sette norske næringslivs interesser på spill, og at det er urealistisk å tro at Norge kan få en bilateral handelsavtale som vil sikre like god markedstilgang som det EØS gir.

Schengen – For

KrF vil beholde Schengen avtalen.

Passfriheten i Europa må sikres, mener KrF.

Europeisk samarbeid – For

KrF ønsker mer norsk samarbeid med europeiske land på en flere områder.

I likhet med flere andre partier ser de særlig nødvendigheten av felleseuropeiske løsninger når det kommer til asyl- og flyktningpolitikk. De mener Norge bør ta en ledende rolle for å få på plass et system for forpliktende fordeling av flyktninger og asylsøkere.

Også når det gjelder forsvar og sikkerhet ser KrF til Europa. De ønsker er tettere samarbeid med EU og våre europeiske allierte. KrF mener det er viktig at Norges interesser blir ivaretatt i utviklingen av EUs sikkerhetspolitikk.

Dom – Terningkast 4

KrF har en stabil, tydelig og trygg europapolitikk, om enn noe kjedelig. De ønsker enkelt og greit at ting skal være slik det er i dag. EØS og Schengen skal beholdes, mens EU-medlemskap, og medbestemmelsen det medfører, er uønsket.

De er også positive til europeisk samarbeid på flere områder. Særlig opptatt er de av felleseuropeiske løsninger når det kommer til deres kjerneområde asyl- og flyktningpolitikk. Her mener de at Norge skal ta en ledende rolle. Det er bra at KrF ser at utfordringer som dette best løses ved samarbeid, og ikke ved at hvert land står for seg. Hvordan Norge skal påvirke fra vår posisjon utenfor EU gjenstår å se.