Kommunene og EU

Rundt 70 prosent av sakene til møter i norske kommunestyrer og fylkesting har med EU å gjøre. Vil det påvirke årets valgkamp?

Kommentar ved Jan Erik Grindheim, leder i Europabevegelsen publisert på VG Nett 12.08.2015

InitiativIfølge den store offentlige utredningen Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU er virkningene av Norges tilknytning til EU sterkest i norske kommuner og fylkeskommuner. Der sitter politikerne fra alle de andre europeiske landene og regulerer hvordan offentlige innkjøp i norske kommuner skal behandles, hva slags offentlige støtteordninger norske kommuner og fylkeskommuner kan bruke overfor næringslivet, hvordan offentlige foretak kan organiseres, hvilke miljøkrav og krav til de kommunale tekniske sektorene som skal gjelde, samtidig som reglene i EUs indre marked legger føringer på hvordan norsk arbeidsliv kan organiseres når det gjelder arbeidstakernes rettigheter, likestilling og diskriminering.

EU er i dag den mest sentrale premissleverandøren for norsk lokalpolitikk, uten at velgerne har noen form for innflytelse på hvordan de politiske beslutningene bak disse premissene blir tatt. Dette er et alvorlig demokratisk problem ingen politikere tør å ta opp.

Men problemet forsvinner ikke av den grunn. Det kommer til å være der så lenge Norge ikke er fullverdig medlem av EU. Alternativet til dagens udemokratiske situasjon er å si opp EØS-avtalen og andre avtaler Norge har med EU. For eksempel avtalen om å delta i EUs forskingssamarbeid og de regionale utviklings-programmene, som begge er viktige for kunnskapsutviklingen i norske kommuner og fylkeskommuner.

Derfor bør kommunene og EU stå på dagsorden i årets lokalvalg.

Tenk hva norske lokalpolitikere kunne lære av sine europeiske kolleger dersom Norge var fullverdig medlem av EU. Men læring på tvers av nasjonale grenser er aldri framme i den politiske debatten i Norge. Her handler det bare om hva vi kan lære andre, ikke hva de kan lære oss. Selv om andre land kanskje har langt mer erfaring med lokaldemokrati, næringsutvikling og interregionalt samarbeid, reguleringer i arbeidsmarkedet og utviklingen av gode offentlige og tjenester på kommunalt nivå enn det vi har.

Norge har i dag fem millioner innbyggere, EU har fem hundre millioner. Det er klart at vi hadde kunnet lære mye gjennom å være en del av EUs politiske samarbeid. Ikke minst i et år med lokalvalg og en omfattende kommunereform på trappene.

 

Jan Erik Grindheim
Leder
Europabevegelsen

You may also like...