Kommisjonens prioriteringer for 2016

Migrasjonsstyring, grenseforvaltning, energiunion, arbeidskraftmobilitet, selskapsskatt, momshandlingsplan, forsvarshandlingsplan, romstrategi og en sikkerhetsdagsorden er blant de 23 nøkkelinitiativene i Europakommisjonens arbeidsprogram for 2016.

Denne artikkelen er i sin helhet hentet fra Stortingets EU/EØS-nytt uke 44

Det er behov for en «grunnleggende revurdering av måten vi forvalter vår felles yttergrense og vårt europeiske asylrammeverk», står det i programmet. Kommisjonen vil i løpet av året presentere forslag til en European Border and Coast Guard, som bygger på en betydelig styrking av Frontex. I tillegg vil «smart border»-pakken trekkes tilbake og det vil legges fram et modifisert forslag.

Kommisjonen fastholder de ti prioriterte områdene fra forrige arbeidsprogram, og understreker at det ennå er tid for å gjennomføre disse. Mottoet for programmet er: «no time for business as usual», og det understrekes at : «Borgerne vil vurdere EU på om vi leverer resultater i forhold til de viktigste utfordringene som vårt samfunn står overfor i dag. Det er årsaken til at vi oppfordrer Europaparlamentet og Rådet til å prioritere lovgivningsarbeidet om de mest presserende forslagene».

Meld deg på Stortingets EU/EØS-nytt (nederst på siden)

You may also like...