Klimatoppmøte igang

Klimaforhandlingene i FN er igang igjen etter Parismøte i 2015. Denne gangen møtes klimatoppene i Marrakech i Marokko. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er på plass og leder den norske delegasjonen.

Dette blir de viktigste punktene i Marrakech-møtet:

  • Et omfattende arbeid er i gang for å utvikle retningslinjer for hvordan landene skal informere om sine klimaforpliktelser. Dette er viktig for å kunne summere opp hva målene samlet betyr for å bremse klimaendringene.
  • Et globalt rammeverk for hvordan klimatiltak skal måles og rapporteres skal på plass. Dette rammeverket er viktig for revisjon og gjennomgang av det landene melder inn.
  • Vi skal også ha på plass en mekanisme for å behandle saker der partene ikke etterlever forpliktelsen i avtalen.
  • Skal vi nå målene, må landene heve ambisjoner underveis. Dynamikken for dette i avtalen ligger i at landene må vise progresjon i sine utslippsmål. De skal sendes inn hvert femte år. De femårige globale gjennomganger er også et ledd i å heve ambisjoner. Rapporteringen blir viktig for å skape tillit til at alle leverer på sine løfter. Støtte til utviklingsland, både i form av kapasitetsbygging, teknologioverføring og finansering er også viktig for å heve ambisjoner.

 

Les mer om Norges rolle og forventninger til klimatoppmøte

You may also like...