Klimarollespill på Jessheim VGS

Onsdag 6. mars var Europabevegelsen på besøk hos europalinjen ved Jessheim VGS. Det ble holdt et foredrag om EUs klima og miljøpolitikk, Paris-avtalen og Norges tilknytning til de felleseuropeiske målene om utslippskutt.

Deretter ble det arrangert klimarollespill hvor elevene fikk sette seg inn i hvordan klimaforhandlinger foregår i praksis. Det var mye temperatur og til tider anspent stemning da forhandlingene så ut til å gå i stampe, men partene kom til slutt frem til enighet om en bindende avtale med 40 % kutt i klimagassutslipp.

Europabevegelsen stiller gjerne opp gratis med skreddersydde læringsopplegg på skoler. Ta kontakt med nora@europabevegelsen.no for uforpliktende informasjon og bestilling.