Klevelands neidrøm

I et innlegg i SB 29/1 sveiper Nei til EUs nye leder, Kathrine Kleveland, over mange saker: Norges gjennomføring av EU-reglene, handelsavtalen TTIP mellom EU og USA, EØS-avtalen, arbeidsmiljøloven, vikarbyrådirektivet og postdirektivet.

Kommentar av Johnny Olsrud, leder av EB Vestfold, på trykk i Sandefjord Blad 3. feb. 2015

Det vil ta for mye plass å imøtegå alle påstandene hennes. Jeg skal derfor nøye meg med å peke på noe av det hun skriver. Hun er imot at Norge øker tempoet med å gjennomføre EØS-direktiver.

Da jeg besøkte ESA i Brüssel i juni, fikk jeg opplyst at Norge nå var én av sinkene i dette, og slett ikke den «flinkeste gutten i klassen» lenger. Det er derfor på høy tid at Norge får opp farten med gjennomføringen.

Uten gjennomføring svekkes norske muligheter for å selge varer og tjenester i EU.

Kleveland misliker at EØS-avtalen eser ut og griper inn i stadig flere samfunnsområder i Norge. Kleveland er leder for Vestfold Sp og var partiets 1. kandidat ved stortingsvalget i 2013. De åtte årene hennes parti satt i den rødgrønne regjeringen, ble EØS-direktiver tatt inn i norsk lov i store mengder, så å si alltid enstemmig. Er hun som Nei til EU-leder imot det som hennes parti var for i regjering?

Når fagbevegelsen streiket mot regjeringens forslag til justering av arbeidsmiljøloven 28/1, trekker hun inn vikarbyrådirektivet.

Dette er skivebom.

Vikarbyrådirektivet ble tatt inn i norsk lov av den rødgrønne regjeringen for over to år siden og er ikke opphavet til denne politiske streiken. Da den rødgrønne regjeringen varslet at den ville reservere seg imot postdirektivet, var daværende opposisjon uenig.

Hun kan neppe være overrasket over at nåværende regjering fortsatt mener det samme og ønsker å gjennomføre postdirektivet.

Postdirektivet åpner for muligheten til å fjerne lørdagsposten og enhetsportoen for brevpost under 50 gram.

Det var for øvrig Posten selv som opprinnelig foreslo å kutte ut lørdagsombæringen. Alt kan reguleres i konsesjonen, så om noe blir endret, er det fordi regjeringen ønsker det og får flertall for det i Stortinget.

Til slutt: Kleveland har mange meninger. – Men det kan være litt vrient å vite når det det er Nei til EU-lederen som mener eller når det er SP-politikeren. Det kan ikke være lett å bære to hatter samtidig.

Norge og EU