Hvorfor hegne om EØS?

I valgkampen har flere partier tatt til orde for å si opp eller reforhandle EØS-avtalen. Andre ønsker å iverksette en folkeavstemning om avtalen, eller å ta i bruk reservasjonsretten. Å skape usikkerhet rundt Norges viktigste avtale er uklokt i et ustabilt verdensbilde.

Norge er en del av Europa, og godt er det. Vi tjener på forpliktende samarbeid med våre naboland. EØS-avtalen gir oss mange av fordelene ved europeisk samarbeid.  Et viktig poeng er at EØS er mer enn bare en handelsavtale, den sikrer blant annet individuelle rettigheter og mellomstatlig samarbeid på områder som forskning og klima.

Som et motsvar til EØS-kritikken ønsker Europabevegelsen og Europeisk Ungdom å balansere debatten ved å belyse aspekter ved avtalen som Norge tjener på. Her får du derfor 5 grunner til at EØS er bra for Norge, og 1 grunn til hvorfor avtalen er utfordrende.

 

5 GRUNNER TIL AT NORGE TJENER PÅ EØS

 

HANDEL#1 forutsigbare former for handel

EØS-avtalen gir Norge tilgang på det indre marked som reguleres av et sett med felles regler som skaper forutsigbarhet og like spilleregler. Avtalen forenkler dermed handel med våre nærmeste naboland og likestiller norske aktører på det indre marked.

EU utvider det norske markedet fra 5 millioner til 500 millioner mennesker. At man har et stort hjemmemarked og like spilleregler i hele Europa gjør det tryggere for små, norske bedrifter å satse stort. At disse lykkes skaper vekst, gjør at vi beholder skatteinntekter i landet og kan opprette stadig nye arbeidsplasser i hele Norge.

 

FISK#2 felles regler erstatter grenser

Norge har selv valgt å utvide EØS-avtalen til å omfatte EUs veterinære regler. Dette åpner for fri bevegelse av mat og levende dyr over landegrensene. Grensekontroll mellom land fjernes og erstattes med strenge krav til hygiene gjennom hele verdikjeden.

Fordi Norge følger disse reglene er kvaliteten på norsk fisk forhåndsgodkjent og trenger derfor ikke å kontrolleres på veien til EU. Sjømatnæringen har store interesser i å unngå tidkrevende grensekontroll av fisk og skalldyr når den eksporteres fra Norge.

Foto: Norwegian Seafood Council // FLICKR.

 

KLIMA#3 klimamål som forplikter

EU er verdens mest ambisiøse klimaprosjekt. Noe av det som gjør EU til en klimapolitisk frontfigur er muligheten til å sanksjonere land som ikke følger opp målene.

Derfor er det gode nyheter at Norge følger EUs klimamål. Det gjør at vi må kutte 40 prosent innen 2030 og føre utslippsbudsjett årlig frem til den tid. Landene forpliktes til å sette handling bak store ord og iverksette omstilling til en fornybar fremtid.

Foto: Dimitry Anikin // FLICKR.

 

INNOVASJON# 4 verdens største kunnskapssamarbeid

EØS tilrettelegger for at studenter og forskere kan bevege seg fritt over landegrensene. Fri bevegelse av kunnskap gjør oss bedre rustet for å møte morgendagens utfordringer.

Avtalen sikrer norsk deltakelse i EUs programmer. Programmet for forskning, Horisont2020, er verdens største forskingsprogram. Det gjør at norske og europeiske forskningsinstitusjoner, bedrifter og kommuner kan samarbeide om lokal utvikling, bedring av kommunale tjenester og forskning som kommer til gode for hele befolkningen. Prosjekter med norsk deltakelse har aldri fått så store tildelinger som i 2017.

Foto: National Eye Institute // FLICKR.

 

ARBEID# 5 tilgang på arbeidskraft

EØS-avtalen er mer enn bare en handelsavtale. En viktig del av avtalen er fri bevegelse av tjenester og arbeidskraft. Det betyr at arbeidere fra andre EØS-land fritt kan tilby sine tjenester og søke jobb i Norge, på samme måte som at nordmenn kan arbeide i disse landene.

Arbeidsinnvandringen er helt nødvendig for Norge. Mange norske bedrifter er avhengige av utenlandske arbeidere for å levere varer og tjenester. Dette gjelder ikke minst i industrien, landbruket og oppdrettsnæringen. EØS-avtalen sikrer utenlandske arbeidere de samme rettighetene på arbeidsplassen som sine norske kollegaer.

Foto: Susanne Nilsson // FLICKR.

 

ÉN ULEMPE MED EØS

Gjennom EØS mangler Norge den største fordelen med europeisk samarbeid, nemlig medbestemmelse i saker som angår oss.

Hvis du sier ja til EØS bør du derfor også si ja til medlemskap.

 

Ønsker du å lære mer om EØS?

Meld deg på et av våre kurs som tilbys høsten 2017 eller last ned vår EØS-brosjyre.

 

Camilla Walstad

Camilla Walstad er prosjektmedarbeider for Europabevegelsens EØS-prosjekt.

You may also like...