Juncker og ny Europakommisjon valgt!

Med et flertall av 423 stemmer mot 209 og 67 avstående,  godkjente Europaparlamentet Jean-Claude Junkers forslag til nye Europakommisjonen for perioden 2014-2019. Av de 750 parlamentsmedlemmene deltok 699 i avstemning 22. oktober.

Høringene av kommissærkandidatene har pågått siden 29. september og etter et par omrokkeringer av kandidater er nå hele kollegiet godkjent. Den nyvalgte Europakommisjonen vil formelt begynne sitt arbeid den 1. november. Men mye er allerede igang.

Jean-Claude Junker og 7 visepresidenter

Jean-Claude Juncker leder Europakommisjonen som president. Én av endringene han har foreslått og vunnet gehør for er at visepresidentene skal lede hvert sitt eget prosjektgrupper. De syv visepresidentene skal ha det overordnede ansvaret for å koordinere arbeidet som faller inn under deres respektive ansvarsområder. Med andre ord gjenspeiler visepresidentenes porteføljer saksområdene som de øvrige kommissærene har ansvaret for.

For perioden 2014-2019 består Europakommisjonen av følgende visepresidenter:

  • Federica Mogherini (Italia) – Visepresident og høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk
  • Frans Timmermans (Nederland) – Første visepresident
  • Kristalina Georgieva (Bulgaria)
  • Andrus Ansip (Estland)
  • Maroš Šefčovič (Slovakia)
  • Valdis Dombrovskis (Lativia)
  • Jyrki Katainen (Finland)

Kommisjonspresident Juncker har tidligere presentert sine prioriteringer for Europaparlamentet. Her vektla han blant annet at det er tid for å handle, og at man ikke vil vende ryggen til problemene i enkelte av EUs naboland. Juncker forsikret også at han vil ta tak i bekymringene som ble ytret under kommissærhøringene og lukke investeringsgapet i EU.

Les pressemeldingen fra den nye Europakommisjonen her

Les Junckers agenda for mandatperioden

You may also like...