Julehilsen fra Heidi

Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen

Kjære Europavenner!

Vi spøker av og til med at lyset i tunnelen kan være et motgående tog, men slik føles det for mange akkurat nå. I det vi så lettelser over hele landet, sysselsettingen gå opp og økonomien blomstre, så traff pandemien oss igjen. Det var jo ikke slik vi så for oss avslutningen av 2021. Nå håper vi på bedre tider i 2022!

For Europabevegelsen kan det året vi går inn i by på mange muligheter. Regjeringsskiftet gir definitivt muligheten for å revitalisere debatten om det europeiske fellesskapet. Vi ser at oppslutningen om EØS-avtalen holder seg stabilt høy, men også at oppslutningen om fullt medlemskap i EU også forsterkes. Det kan være mange forklaringer på det, og det ene trenger ikke utelukke det andre. For noen betyr et klart nei-parti i regjering en klar trussel mot norske interesser. Norge er helt avhengige av at EU lykkes som prosjekt. Norsk selvstendighet og selvråderett forutsetter et fritt, demokratisk og økonomisk robust Europa. Vi er alle gjensidig avhengig av hverandre, noe pandemien kanskje har vist med full styrke.

For andre betyr en ny regjering at det norske handlingsrommet kan bli brukt på en annen måte, og gjør at de derfor er mer villige til å flagge EU-fanen enn tidligere. Selv om vi må forutsette at enhver norsk regjering alltid setter norske interesser først, hvor vi vil mene at internasjonal samhandling og samarbeid nettopp er dette, så er det uenighet om hva som er norske interesser. Mens noen mener at økt konkurranse på jernbanen kan bidra til å sikre bedre tilbud til passasjerene, mener andre at det svekker nasjonale interesser og styringsmuligheter. Begge deler er godt innenfor å likevel mene at de fleste samfunnsutfordringene løses best gjennom et felles europeisk rammeverk. I Europabevegelsen skal det være plass til alle.

På landsmøtet i høst ble det vedtatt at Europabevegelsen skal jobbe for en ny folkeavstemning om fullt medlemskap innen 2029. Det er en tydelig forventning fra organisasjonen og en klar marsjordre til det nye sentralstyret. Men den jobben gjøres ikke av sentralstyret alene. Vi er sterkest når vi løfter i flokk. Det betyr også at det er klare forventninger til organisasjonen om at vi sammen skal fornye, forsterke og forbedre Europabevegelsen i hele landet. Derfor vil hovedfokus i første omgang være nettopp å bygge organisasjon, verve medlemmer og engasjere flere. Dette er ikke noe nytt, men vedtaket gir oss et ekstra dytt for å gjøre nettopp dette og vi gleder oss til å komme ut i organisasjonen og blåse liv i aktivitetene så snart vi har mulighetene til det.

De siste årene har jeg startet nesten alle innledninger om Europa med at vi trenger et robust europeisk fellesskap i all den tid vi har Putin i øst, som destabiliserer i sin egne og våre nærområder, vi hadde en president i vest som undergravet institusjonene den liberale verdensordenen er tuftet på, og et Kina som tiltar i styrke globalt. Selv om vi har fått en president i USA som snakker i hele setninger, er ikke faren over. Den pågående energikrisen minner oss om at Europa fortsatt er helt avhengig av Russland for energiforsyning inntil videre. Kina investerer ikke bare i strategisk infrastruktur i hele verden, men er usynlig tilstede i økonomien gjennom selskaper, investeringer og lån. I USA ser vi en svekket Biden, og spekulasjoner om en ny runde med Trump. Globalt sett er EU, med sine interne utfordringer og motsetninger, et relativt robust nav i en verden i endring. Symbolverdien dersom et land som Norge gikk fullt og helt inn i vårt viktigste verdifellesskap kan ikke undervurderes. Kanskje året 2022 blir året vi på ny starter den samtalen.

I mellomtiden håper vi at alle holder seg friske og får feiret høytiden med sine nære og kjære. Skulle du stå i beit for en julegave som symboliserer håp for en fremtid i fortsatt fred og frihet, så er det lov å tegne gavemedlemsskap. Ha en riktig nydelig jul, så håper jeg vi sees i det nye året!

Heidi