Jernbane pakke IV: en tryggere og mer effektiv togtrafikk i Europa.

I dag stanser all togtrafikk i to timer mellom klokken 12.00 og 14.00. Det er fordi Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund oppfordrer sine medlemmer i togselskapene og Bane NOR til politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke.

EUs fjerde jernbanepakke er under behandling i Stortinget. Den inneholder reguleringer som skal føre til økt sikkerhet på europeisk jernbane, forenkle togreiser over landegrensene og styrke jernbanens konkurranseevne.

Transport over landegrensene har vært begrenset av at Europa er delt opp i nasjonale markeder for tog der vi finner ulike tekniske løsninger og forskjellige regler. Ved å bygge ned forskjellene mellom medlemsstatene i EU og EØS, kan mer av transporten i det indre markedet flyttes over til tog. Dette skal bidra til en bærekraftig vekst der målet er at økt transport på jernbane skal bidra til en reduksjon av klimagassutslipp med om lag 20 prosent innen 2050.

2-siders faktaark om fjerde jernbanepakke.