Jeløy-plattformens Europapolitikk

Europabevegelsens kommentar til ny regjeringsplattform.

Søndag 14. januar kunngjorde Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet sin enighet om ny regjeringsplattform, fremforhandlet på Jeløya utenfor Moss.

Europabevegelsen vil nok alltid mene at en erklæring uten EU-medlemskap ikke er god nok, men her og der gjennom det 84 sider lange dokumentet finnes mang en god EU- og europapolitisk lovnad.

Like før jul fremmet Europabevegelsen sammen med Europeisk Ungdom, 6 krav til forhandlingspartene. I Jeløy-plattformen («fasiten») har Europabevegelsen og Europeisk Ungdom vunnet frem på flere punkter.

Følgende krav ble fremmet i desember:

  1. EØS-avtalen må ligge til grunn
  2. Norsk EU-medlemskap må utredes
  3. Behold Europaministeren
  4. Økt kunnskap i skolen
  5. En felles europeisk asylpolitikk
  6. Forpliktelse til EUs klimamål

I den nye regjeringserklæringen har vi vunnet frem på punkt 1, 5 og 6. Hvorvidt man beholder egen Europaminister eller ikke vites ikke før statsminister Solberg presenterer den nye regjeringen og det medlemmer. Spørsmålet om EU-utredning har en ikke vunnet frem med, ei heller ikke spørsmålet om å utrede alternativer til EØS – et krav som ble fremmet i forbindelse med egen sak i Stortinget høsten 2017. Krav om økt EU-kunnskap i skolen må det jobbes mer med.

Europabevegelsen og Europeisk Ungdom har vunnet frem med sitt ønske om å legge EØS til grunn for det videre arbeidet i regjeringen og blant toppsakene er en felles asylpolitikk og en forpliktelse til EUs klimamål. I tillegg er det fremmet en rekke EU-relaterte politikk på områder som personvern, innovasjon, forskning, forsvar og sikkerhet, m.m.

Les: 6 krav til regjeringsplattform

Les: EU-relevant fra regjeringsplattformen V-H-FrP

Les hele Jeløya-plattformen her: Regjeringsplattform V-H-FrP

You may also like...