Jan Erik Grindheim gjenvalgt som leder av Europabevegelsen

På helgens landsmøte, ble Jan Erik Grindheim gjenvalgt som leder og stortingspolitiker Irene Johansen ble gjenvalgt som nestleder.

Leder Jan Erik Grindheim og nestleder Irene Johansen.

Leder Jan Erik Grindheim og nestleder Irene Johansen.

Jan Erik Grindheim er professor i statsvitenskap og en profilert akademiker med europeisk politikk, EU, frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning som spesialfelt. Både Jan Erik Grindheim og Irene Johansen begynner sin andre periode som henholdsvis leder og nestleder.

Europabevegelsens styre for perioden 2015-2017 består for øvrig av høyskolelektor ved BI og ekspert på sosiale medier, Cecilie Staude (gjenvalg), økonomisjef hos Fylkesmannen i Hedmark og nesteleder i Europabevegelsen i Hedmark, Gro Hilde Reinsborg (gjenvalg), tidligere stortingsrepresentant Hans Frode Asmyhr (gjenvalg) og leder i Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund (fast plass).

To nye medlemmer ble valgt til styret; kommunikasjonssjef i UNICEF Merete Agerbak-Jensen og konsulent og eier av rådgivningsfirmaet WIKOS og leder av Europabevegelsen i Hordaland, Torbjørn Wilhelmsen.