Jan Erik Grindheim: Britene destabiliserer EU

Sent fredag kveld kom Storbritannia til enighet med de andre EU-medlemslandene om en avtale som skal reformere deres medlemskap i unionen.

Storbritannias statsminister David Cameron kunne fornøyd erklære at dette er en avtale som gjør at landet burde bil værende i EU. Enigheten ble nådd etter lange forhandlinger på EUs toppmøte i helgen, der alle de 28 medlemslandenes regjeringssjefer var samlet.

Blant annet sikrer avtalen mer makt til nasjonale parlamenter og at Storbritannia kan stramme inn på velferdsgoder til EU-borgere som bor i landet. Her kan du lese hele teksten.

Europabevegelsens leder Jan Erik Grindheim er lite imponert over den ferske avtalen.

– Avtalen gir lite nytt til EU-samarbeidet som sådan, annet enn at den utvanner det. Britene vil kanskje føle at de har fått økt kontroll over egen politikk og slik sett kan det skape et bedre grunnlag for Camerons linje om å forbli i EU. Men det styrker ikke EU som fellesskap og Brexit er i ferd med å destabilisere unionen.

Det mest omtalte punktet Storbritannia fikk gjennomslag for er at de kan differensiere mellom egne statsborgere og andre EU-borgere når det kommer til velferdsgoder. Denne utviklingen skuffer Grindheim.

– Jeg synes det er trist for det bryter med EUs hovedprinsipp om likebehandling av alle unionens innbyggere. Det bryter også med tanken om at like rettigheter gir arbeidstakere og arbeidsgivere fleksibilitet og sikkerhet på samme tid i det indre marked, slik vi er vant med fra den nordiske velferdsstatsmodellen – som jo har vært og er en suksess.

Nå blir det opp til det britiske folk om de vil ha dette reforhandlede medlemskapet eller om de vil forlate unionen. Det skjer ved en folkeavstemning 23. juni. Skulle de velge å trekke seg ut vil det føre til nye spørsmål om hvilken tilknytningsform Storbritannia skal ha til EU.

– Det mest tenkelige vil være bilaterale avtaler som det Sveits har i dag, selv om EU neppe ønsker dette og heller ville ha foretrukket en utvidet EØS-avtale. Da vil Storbritannia ende opp som Norge, som er med i EU, men uten medbestemmelse. Heldigvis er dette noe Cameron ikke anbefaler sine landsmenn, avslutter Grindheim.